En rettferdig skatt

Etter det jeg har funnet ut, har tre av de politiske partiene en intern “skatt” for tillitsvalgte. I Sosialistisk Venstreparti var satsen på ti prosent til 2012, og er nå ni prosent. Sosialistisk Senterpartis tillitsvalgte betaler 2, 5 prosent i “partiskatt”. Rødt har også partiskatt, men det fremgår ikke av partiets nettsider hvem som betaler denne eller hvor stor den er.

Disse tre partiene har partiskatt.

Alle politiske partier burde kreve partiskatt av sine tillitsvalgte. Politiske verv er ofte godt betalt, og jeg har hørt historier der det kan virke som om folk påtar seg et verv, og ikke minst holder på det, på grunn av betalingen. Når noe av betalingen går til partiet, føler jeg meg tryggere på at vedkommende tillitsvalgte tar vervet som representant for en meningsgruppe. I Aftenpostens omtale av partiskatt har Heikki Holmås i SV et godt poeng: “Det er de færreste i SV som får være tillitsvalgte. De fleste gjør en innsats helt gratis. Det skulle bare mangle at vi ikke bidrar tilbake”.

Noen har spurt Skatteetaten om denne partiskatten er fradragsberettiget i selvangivelsen. Jeg oppfatter etatens svar slik at den ikke er fradragsberettiget, bortsett fra hvis skatten går til å dekke faktiske utgifter til kontor, møter o. l. – altså ikke til generell partistøtte. Det er ingen slike restriksjoner hvis man er medlem av en arbeidstakerorganisasjon, da kan inntil kr 3.850 (tall for 2017) trekkes fra i inntekten. Og den som støtter frivillige organisasjoner eller livssynssamfunn som er godkjent av Skatteetaten, kan trekke fra inntil 30.000 kroner. Skatteetaten gir ingen begrunnelse for å forskjellsbehandle politiske partier og andre interesseorganisasjoner.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Når du trykker på knappen “Publiser kommentar” nedenfor,
blir kommentaren sendt til Torgeir, som senere legger den ut her.