Dunkdunk-musikk i vente fra “Kadetten”

Kommende uke arrangeres “strandfesten” Kadetten på Kadettangen i Sandvika (tidligere omtalt her i bloggen i januar  (Kadettangen-konspirasjonen) og desember (Kadettangen skal bli støysender) i fjor. Jeg tilhører ikke målgruppen for arrangementet, men er dessverre ufrivillig medlem av målgruppen for lyden derfra. Hjemme hos meg kommer det til å høres omtrent slik ut (la lyden gå under lesingen av resten av innlegget):

Forsterket bass, dempet diskant og volumet så høyt som mulig uten at det skurrer, gir et inntrykk av hvordan jeg pleier å oppleve “festival” ved Sandviksbukta (siden 2010: to ganger på Kalvøya, to ganger på Høvikodden, til uken også på Kadettangen). Da er det lite aktuelt å sitte med åpent vindu i varmen eller å høre på mer interessant musikk på eget musikkanlegg eller nettradio.

Det er vel en svikt i min allmenutdannelse når jeg ikke forstår hvorfor det er greit å sette opp to store og én liten scene med kjempestore høyttalere for å spille musikk på et lydnivå som gjør at de frivillige tilhørerne anbefales å bruke hørselvern. Denne støyforurensningen er dessuten ønsket av folkevalgte kommunepolitikere som for det meste bor langt unna de områdene som blir utsatt for støy. Da Extrema Outdoor søkte om å bruke Kalvøya for annen gang i 2011, skrev politiet i sin uttalelse bl. a.: “Politiets egen vurdering av støyforholdene i området Sandviksåsen og Blommenholm er at dette er i overkant av hva vi kan utsette innbyggere for i sine egne hjem.” Det valgte de folkevalgte den gang å se bort fra. Denne gangen kan jeg ikke se at støy fra arrangementet har vært noe spørsmål i det hele tatt.

Det er knappe 700 m fra min ringe bolig til den scenen på Kadettangen som er lengst unna. Arrangøren har lovet at de to store scenene skal gå på skift, slik at det blir sammenhengende støy fra 14.40 til 23.30.

For en festival som budsjetterer med 10.000 besøkende pr. dag, finnes det innenfor Bærums kommunegrenser flere alternative steder der støyen ikke plager tusenvis av naboer. De to første Norwegian Wood-festivalene ble avholdt ved den gamle hoppbakken Ormekollen nær Steinshøgda. Den er nå nedlagt, men like i nærheten ligger Kolsås skisenter med naturlig arena og mye parkeringsplass. Et skisenter har ikke aktivitet om sommeren, i motsetning til nye Kadettangen (mer om det nedenfor). Tobonn øverst i Lommedalen er en mulig arena av samme type: god parkering, få som blir plaget av støyen. Hvis det er et poeng å legge arrangementet midt i et tettbefolket område, anbefaler jeg Telenor Arena på Fornebu, der støyen blir lukket inne og forbeholdt de som vil betale for den.

Toleransen for støy var tydeligvis lavere for 25 år sien, i hvertfall i England. Men jeg påstår at den psykologiske effekten er den samme som beskrevet i dette klippet fra Dagsavisen.

I en syv sider lang utredning søker Kadetten Bærum kommune om økonomisk støtte på kr 300.000. Det utgjør bare 3,2 % av budsjettet, men er en sikker inntekt og dekker omtrent honorar til daglig leder, som nok vet å sette pris på slikt. For Kadettens daglige leder, Toffen Gunnufsen, gikk konkurs med Hovefestivalen i 2008, han gikk konkurs med den nye Quart-festivalen i 2016, og hans samarbeidspartner i Kadetten, Per Karsten Ims, gikk konkurs med Norwegian Wood i fjor. Av de 18 som opptrer, er seks norske, og jeg kjenner ingen av navnene. Det kan skyldes min manglende interesse for denne formen for musikk, men det kan også ha bakgrunn i det Toffen Gunnufsen sa etter Norwegian Wood-konkursen i fjor, da artister som deLillos, Lillebjørn Nilsen, Klovner i kamp og Anneli Drecker ikke fikk betalt for sine opptredener på festivalen (gjengitt med avisens trykkfeil):
___“Jeg betaler vi alle artister på forhånd. Det er standard i bransjen. ___Artister som har gått med på å få betalt i etterkant, løper en ___risiko. Da må de finne seg i å bli sidestilt med de andre ___kreditorene.” (Dagsavisen 19.11.2017).
Uttalelsen førte til at den tredje Kadetten-eieren, Svein Bjørge, trakk seg fra samarbeidet.

11. juni sendte jeg denne e-posten til Bærum kommune:
____I forbindelse med arrangementet “Kadetten” 3.-4. juli ber jeg om svar på ____følgende tre spørsmål (jeg har lett på Bærum kommunes nettsider uten ____resultat):
____1. “Kadetten” har søkt om kommunalt tilskudd på kr 300.000. Hvor finner jeg ____opplysninger om politisk behandling av denne saken?
____2. Av “Kadetten”s egne nettsider kan det se ut som hele den nye fjordparken ____blir stengt for besøkende uten billett de to dagene arrangementet pågår. Er det ____riktig? Hva med opp- og nedriggingstid?
____3. All erfaring med slike arrangementer tilsier at det blir høylytt. Dette ____arrangementet foregår på to utendørsscener til kl. 23.30 på tirsdag og onsdag. ____Hvilke tillatelser har Bærum kommune gitt til støyforurensning? Av ____arrangørens eget kart kan det se ut som scenene er vendt mot Nesøya – har ____støyansvarlige myndigheter i Bærum kommune vært i kontakt med Asker ____kommune om dette?

Jeg ringte tirsdag denne uken og etterlyste svar, men har pr. i dag ikke mottatt noe. Annet er vel ikke å vente av en organisasjon der fryktkulturen hersker (blogginnlegget Fryktkultur i Bærums kommuneadministrasjon i januar).

Ørepropper anbefales også for de som våger seg inn på Kadetten og alle tilsvarende arrangementer.

En sak for seg er det faktum at parkdelen av nye Kadettangen blir stengt for alle andre enn de som har betalt billett til Kadetten. Med opp- og nedrigging før og etter Kadetten varer det en ukes tid, midt i den beste perioden for familier å bruke parken (strandlinjen blir visst tilgjengelig, men toaletter og kiosk ser ut til å ligge innenfor betalingssonen). Dette synes Bærums politikere er greit, på samme måte som politikerne i Oslo synes det er greit å stenge Tøyenparken.

Som nevnt innledningsvis hører jeg ikke til Kadettens målgruppe, som er folk i alderen 17-25 år. Men jeg vil gjerne se styggedommen med egne øyne, og har derfor søkt om presseakkreditering. Planen er å besøke arrangementet på én av de to dagene for så å gi en stemningsrapport i neste nummer av denne bloggen. Hvis jeg synes det passer, kan det også komme en adresseoversikt over de av MIKK-utvalgets (miljø-, klima-, kommunalteknikk) medlemmer og varamedlemmer som ikke blir plaget av støy fra Kadettangen.

(Innlegget ble påbegynt 24.06.2018 og fullført 28.06.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Share