Bevar Sandviksbukta!

Fyll er ikke fest, likevel planlegger kommuneadministrasjonen i Bærum en gigantisk fyllefest i Sandviksbukta. Planene om å ødelegge bukta med en stor fylling av tunnelmasser fra ny jernbanetunnel for Ringeriksbanen har vært et gjengangertema her i bloggen:

Stein i Sandviksbukta: Ingen vedtak, men administrasjonen later som om steinfylling er bestemt (26.10.2018)
Bærums kommuneplan: Steinfylling i Sandviksbukta (08.04.2017 )
Sandviksbukta i fremtiden (22. 04.2017)
Sandviksbukta – igjen (29. 04.2017)
Rådmannen i Bærum vil fortsatt fylle igjen Sandviksbukta (14. 10.2017)
Tilbakeblikk 26.01.2018

På vegne av en gruppe beboere her langs oversiden av Lakseberget har jeg denne uken skrevet høringsuttalelse om saken. De av bloggens lesere som bor i Bærum, er herved oppfordret om å sende inn sin egen uttalelse. Høringsfrist for Utfyllingsområde Lakseberget – forslag til planprogram er 5. desember (jeg står gjerne til tjeneste hvis noen trenger tips til hva eller hvordan de bør skrive …). Merk høringsuttalelsen med “ArkivsakID 1821722” og send den til:
post@baerum.kommune.no
___eller
Bærum kommune, regulering, postboks 700, 1304 Sandvika.

Ideen om å ødelegge Sandviksbukta har noen fått fordi Bane NOR har tilbudt Bærum kommune en million kubikkmeter fyllmasse gratis. Siden august har tre firmaer på oppdrag fra kommunen arbeidet med ideer om hva det kan brukes til. Tidligere i høst så noen skisser slik ut:

Klikk på bildene for å få dem i større format i eget skjermbilde.

Skissene er utarbeidet etter veiledning fra Bærums Kommunaldirektør samfunn og Kommunaldirektør plan, miljø(!?) og kultur(!?) (mine parenteser), som har datert sitt program for “mulighetsstudien” august 2018. Det var én måned før forslaget som ligger ute til høring, var ferdig skrevet, og to måneder før det ble vedtatt lagt ut. Det går igjen i behandlingen av denne saken, og er treffende beskrevet i Erling Okkenhaugs innlegg i Budstikka  6. november, Hva trenger Bærum?. Han innleder slik:

“De fleste norske byer og tettsteder er truet av byggeprosjekter som ikke bare er store og ruvende og sprenger den etablerte målestokk, men som også er fremmede i sine uttrykk. Dette er også gyldig i Bærums tettsteder.
Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter i regi av en allianse mellom utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge før noen berørte aner noe om det, er lagt tunge føringer.
På ett eller annet senere tidspunkt vil den lokale befolkning, hvis de er uenige, bli tvunget til å komme springende etter og improvisere motstand så godt de kan.”

(Innlegget ble påbegynt 22.11.2018 og fullført 22.11.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no