Bærums kommuneplan: Steinfylling i Sandviksbukta

Mandag 3. april utløp høringsfristen for arealplandelen av Bærums kommuneplan 2017-2035. Ett av tiltakene arealplanen legger opp til, er å etablere en ny “bydel” i Sandvika øst. Det skal gjøres ved å lage en steinfylling fra bukta nedenfor Malmskrivergården til bukta ved Sjøholmen med sprengstein fra tunnelene som skal bygges i forbindelse med ny E18. Ingen god ide etter min mening, så jeg har sendt inn en merknad til kommuneplanen om forslaget med tre hovedpunkter:
– Bevar det siste urørte i Sandvika,
– Nok fyllmasser i Sandviksbukta,
– Plass for småbåter i anleggsperioden,

Siden jeg bor like i nærheten, synes jeg ytterligere utfylling av Sandviksbukta er en stor sak. Det synes visst ikke de som presenterer arealplanen, det er i hvert fall ikke lett å finne ut at det eksisterer slike planer. På arealplankartet  skal den som leter, være ganske skarpsynt – også når kartet forstørres – for å se at det planlegges et irreversibelt naturinngrep innerst i Sandviksbukta. Ellers står det en linje om saken på side 3 i et dokument som heter Masseforvaltning –  ett av de ti vedleggene som er listet opp i hovedorienteringen på kommunens nettsider (overskriften er Ny E-18 Lysaker – Strand inkl Bærumsdiagonalen og Vestre lenke)

 

Kartet viser planlagte tiltak m.m. i arealdelen av kommuneplanen 2017-2035.

Kommunen har informert om arealplanen, med oppslag på nettsidene og med to informasjonsmøter. Likevel spør jeg meg om informasjonsarbeidet har vært godt nok. Det var helt tilfeldig at jeg fikk vite om informasjonsmøtet på Henie Onstad Kunstsenter. Der deltok ca. 30 personer, mens det visstnok var noe bedre oppslutning om det tilsvarende møtet på Bekkestua. Et deltakertall på rundt hundre av et innbyggertall på godt over hundre tusen synes jeg ikke er mye å skryte av. Når planene senere skal settes ut i livet, våkner gjerne interessen og protestene, som da lett kan tilbakevises med at dette har vært informert om tidligere, og at man burde protestert da.

Det er ikke gjort noe vedtak om arealplanen ennå, så selv om høringsfristen er ute, er det fortsatt mulig å påvirke avgjørelsen. Oversikt over aktuelle adresser og kontaktpersoner står nederst på Bærum kommunes nett-orientering om kommuneplanens arealdel.
___________________________________________________________________________

Share
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Når du trykker på knappen “Publiser kommentar” nedenfor,
blir kommentaren sendt til Torgeir, som senere legger den ut her.

Én kommentar til “Bærums kommuneplan: Steinfylling i Sandviksbukta”

  1. Diss avgjørelsene blir tatt av folk som sannsynligvis har hytter og landsteder på mer attraktive steder enn Kadettangen/Kalvøya og som derfor ikke synes at en steinfylling på noen titusener av lastebillass spiller noen rolle.
    Nok fyllmasser? Langt ifra! Det er plass til mye mer!

Det er stengt for kommentarer.