Tiltak mot støy fra 2018-russen

På russens offisielle facebookside reklameres for støyutstyr.

Vi er snart halvveis i januar, og russen 2018 er sikkert godt i gang med å forberede det viktigste som skjer dette skoleåret: ikke eksamen, men russetiden. I Kadettangen skal bli støysender i desember varslet jeg at russebråk ville bli tema i et senere innlegg, og nå er tiden inne.

Russebråk som plager andre enn russen selv,  kommer i hovedsak fra russebussene. De har ingen tillatelse til å lage støy, slik f. eks. festivalarrangører har i form av en polititillatelse. Det burde derfor være enkel prosedyre å bli kvitt støyen: én advarsel, deretter avskilting av den bussen som står bak støyen.

I innlegget Russetid før og nå i mai i fjor handlet siste del om russebråk. Et debattinnlegg i Aftenposten, Når russen ødelegger andres nattesøvn, avsluttes slik: “Er vi virkelig nødt til å tåle den terroren som russefeiringen representerer? Jeg synes ikke det”. Det synes ikke jeg heller, men det er for sent å gjøre noe med det når feiringen og bråket er i gang.

I mars 2017 skrev Budstikka om arbeid for å luke ut “bråkeruss”. Der sa  leder for Ungdomspatruljen i det lokale politiet, Ole Magnus Jensen, bl. a.: ” Årets russ vil også bli passet på. De som reiser rundt og lager bråk, eller bryter lover og regler, vil bli luket ut. (…) Da benytter vi straffeloven. Det kan dreie seg om for eksempel avskilting, beslaglegging av musikkanlegg eller bøtelegging av sjåføren.”  I et oppslag noen dager senere kommenterer han innspillet fra helsesøster Hilde Mostue om at vi må tåle litt lyd fra russen (!): “Politiet er enig i at befolkningen må tåle noe støy, men vi kan ikke som samfunn forlange at folk i de mest belastede områdene skal måtte tåle å holdes våkne om natten, fire uker i strekk. Derfor må russen, som alle andre, forholde seg til et regelverk som sier noe om ordensforstyrrelser.”

Det magre resultatet av politiets innsats kan avleses i overskrifter i Budstikkas nettavis fra april og mai 2017:

Politiet har åpenbart ikke kapasitet til å være på plass alle steder der russen herjer, så jeg foreslår at vi hjelper dem. I Asker og Bærum er det 30-40 russebusser. Med et slikt antall burde det være mulig å organisere en systematisk overvåking. Et vaktlag der to voksne personer med bil følger hver buss ville kreve 80 frivillige med 40 biler. Med et slikt opplegg kan støy og forsøpling registreres når det skjer og anmeldes der og da. Dokumentasjon vil foreligge i form av to vitner, og gjerne også som videoopptak gjort med mobilkamera. Noen vil kanskje se på dette som en form for borgervern, men det skal bare observeres og dokumenteres. Eventuell aksjon overfor bråkmakerne må være en politisak.

Ideen er lansert, og kan sikkert viderutvikles. Om noen synes den er verd å følge opp, er det bare å ta kontakt.

(Innlegget ble påbegynt 10.01.2018 og fullført 12.01.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no

Én kommentar til “Tiltak mot støy fra 2018-russen”

  1. Den groteske russefeiringen bør avvikles og erstattes med en enkel markering ETTER at eksamen er over.

Det er stengt for kommentarer.