Tilbakeblikk 16.03.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

Inferiority complexes? (02.03.2018)
I innlegget siterte jeg Halvor Hegtun, som omtalte det nye navnet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Oslo Metropolitan University (OsloMet), som “alle mindreverdighetskompleksnavns mor”,  I arkivet fant jeg et klipp fra april i fjor, der Universitas kan fortelle at det er OsloMets rektor, Curt Rice, som har foreslått og gått sterkt inn for navnet. Han er født og oppvokst i USA, og språklige mindre-verdighetskomplekser burde derfor ikke være aktuelt i hans tilfelle. Det er kanskje det motsatte som gjør seg gjeldende når han – slik Dagsavisen forteller – ikke vil kreve at foreleserne skal kunne norsk.

Får ikke være med i regjeringen? (26.01.2018)
Den nye regjeringen ble kritisert for å mangle representanter for innvandrerbefolkningen. På Facebook kommenterte Kjetil Rollness dette ved å vise et bilde av SVs stortingsgruppe. Klippet fra Resett er fra januar – forsinkelsen beklages.

(Innlegget ble påbegynt 16.03.2018 og fullført 16.03.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no