Stikkordarkiv: målrørsla

Målet hennar mor

Fylkestinga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har halde møte dei siste par vekene. Ei viktig sak i alle tre fylka var etablering av ein ny Vestlandsregion. Administrasjonsmål for den nye regionen er spørmålet som har vekt størst engasjement i opptakten til møta.

Etter Lov om målbruk i offentleg teneste kan kommunar og fylkeskommunar krevje ei viss målform i skriv frå statsorgan til kommunen, eller gjera vedtak om at kommunen er språkleg nøytral. Sogn og Fjordane og Hordaland er i dag nynorskfylke, medan Rogaland er språkleg nøytralt. I intensjonsavtalen som vart underskriven tidlegare i haust, sto det at Vestlandsregionen skal vera språkleg nøytral. Det fekk Noregs Mållag til å setje i gang ein aksjon for å gjere nynorsk til administrasjonsmål i den nye regionen.

Mållagets reaksjon på det å vere språkleg nøytral får meg til å minnast noko nynorskmannen Ivar Eskeland (1927-2005) skal ha sagt: “Hadde det ikkje vore for målrørsla, hadde vi skrive nynorsk alle saman”.

Resultatet av fylkestingsmøta vart elles at dei to nynorskfylka sa ja til ny region, medan Rogaland sa nei.

 

___________________________________________________________________________

Share
Skriv kommentar til dette innlegget
Knappen “Publiser” under det du skriver, sender kommentaren til Torgeir, som leser den og legger den ut her – forutsatt at den er saklig og i samsvar med vanlig folkeskikk.

Vil du følge denne bloggen? Registrer deg øverst i spalten til venstre, så mottar du hver lørdag  melding om innholdet i ukens blogg.

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Share