R.I.P. Lakseberget

R.I.P. står for det latinske uttrykket requiescat in pace (hvil i fred), og passer godt for Lakseberget etter at Bærum kommunestyre forrige onsdag vedtok «en moderat landutvidelse ved Lakseberget». Det innebærer at det skal fylles én million kubikkmeter stein i Sandviksbukta. Steinen skal komme fra vei- og jernbanetunneler som skal bygges i nærområdet, og fyllingen skal rehabilitere sjøbunnen (bare kommunepolitikere forstår logikken i det siste).

På kommunestyrets sakskart sto steinfyllingen oppført som «Lakseberget – detaljregulering – 2. gangs behandling». Men det var tredje gangs rasering av Lakseberget. Den første raseringen skjedde vel allerede i 1859, da Drammensveien ble anlagt der den nåværende Sandviksveien går. Da forsvant – tror jeg – fjellknausen som het Lakseberget, men området beholdt navnet. Restene av knausen er godt skjult av den mastodonten av en betongkonstruksjon som Satans Vegvesen har støpt ved Lakseberget bussholdeplass for å bringe syklister og fotgjengere trygt over Sandviksveien. Annen gangs rasering av Lakseberget skjedde da Drammensveien ble flyttet ned til sjøen på en fylling som dekket hele det strandområdet som ble kalt Lakseberget. Tredje gangs rasering er nå vedtatt av Bærum kommunestyre.

Det er ikke nødvendig med noe fyllområde for å ta hånd om steinmasssene på en forsvarlig måte. Ifølge Budstikka kan steinen fra vei- og jernbanetunnelene bli brukt av Franzefoss, som har flere pukkverk i Oslo-området. Det bør også være mulig å legge E-18 i tunnel forbi Sandvika uten å sprenge seg gjennom Sandviksåsen. Senketunellen i Bjørvika er ca. 650 m lang og har fungert problemfritt i ti år, så denne løsningen må anses som et mulig alternativ til fjelltunnel, også for en litt lengre strekning. Men den bør nok komme på plass før kommunestyrets vedtatte rasering av Lakseberget blir iverksatt.

To alternative traseer for senketunnel forbi Sandvika. Den lengste strekningen (markert med rødt) ender i vest omtrent ved Ikea, der det bør være enkelt å knytte senketunnelen til eksisterende vei.

(Innlegget ble påbegynt 03.11.2021 og fullført 03.11.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no