Norsk er et vanskelig språk …

Stakkars utlendinger som skal lære seg norsk! Nå er forhåpentligvis ikke verbet å skyte det de har mest bruk for. Men dette var et sentralt ord i nyhetsmeldingene onsdag om skyting mot en leilighet på Fjellhamar, og det slo meg hvor inkonsekvent – kanskje unødvendig inkonsekvent – norsk språk er. I løpet av halvannen time presenterte tre programledere fire forskjellige fortidsformer av skyte. Her kommer de i kronologisk rekkefølge, Katrine Nybø, Tom
Ingebretsen, Rushda Syed, Tom Ingebrigtsen:

Inspirert av dette mangfoldet slo jeg opp i mine ordbøker på nett. NAOB (Det Norske Akademis Ordbok) viste seg som vanlig overlegen, med rask tilgang til bøyningsformer og fyldig utredning om ordets mange betydninger. Bokmålsordboka er noe mer tungvint når man skal finne bøyningen. Når det gjelder nynorsk er nynorskordboka enerådende.

Verbet skyte er ikke enestående når det gjelder valgfrie former. Det må være et mareritt for de som skal lære norsk, og som klarer seg lenge med én bøyningsform, bare den er riktig. Det er kanskje typisk at i lydklippet ovenfor er det reporteren med utenlandskklingende navn som begår den eneste “feilen” sammenholdt med ordbøkene. Språket er og har alltid vært i utvikling, og når mange nok begår en språklig “feil” blir den riktig (det heter usus, mener jeg å huske). Men å ha usikkerhet som system undergraver språkfølelsen, og ender med språklig forfall i den forstand at norsk språk blir overkjørt av f. eks. engelsk.

Men faste språkregler har en tendens til å fungere slik som den følgende, som jeg lærte da jeg gikk engelsklinjen på gymnaset: “Never a preposition to end a sentence with” (språknerder forstår den). Og for å avslutte overskriften, som er noe mor sa: “…vi skriver H-U-N-D, men uttaler det bikkje.”

(Innlegget ble påbegynt 05.04.2018 og fullført 05.04.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no