ESTONIA og andre skipsforlis

ESTONIAs baugport ble hevet, og står nå på et lukket militærområde i Stockholm. Planen er å gjøre den tilgjengelig som et minnesmerke, men finansieringen er ikke avklart.

I dag er det 24 år siden passasjerfergen ESTONIA forliste i Østersjøen på tur fra Tallinn til Stockholm. Skipet sank i løpet av en time, og 852 av de 989 ombordværende mistet livet. Årsaken til forliset var en defekt i baugporten. I det dårlige været gjorde det at porten falt av, slik at vann fosset inn på bildekket. Etter forliset ble det avdekket mangler i redningsarbeidet både om bord og i den store redningsaksjonen som ble igangsatt. Det er også reist tvil om den virkelige ulykkesårsaken. På 20-årsdagen for forliset hadde Aftenposten en større artikkel om forliset. Wikipedia har også en grundig presentasjon.

Klikk på kartet for stor utgave i eget vindu.

Drøyt syv år før ESTONIA-forliset skjedde en liknende ulykke i Den engelske kanal. Der kantret fergen HERALD OF FREE ENTERPRISE på tur fra Zeebrügge (i Belgia) til Dover, og 193 mennesker omkom. Også her var baugportene årsaken, men de falt ikke av, de sto åpne. I den norske fergeulykken fem år etter ESTONIA var det katamaranen SLEIPNER som forliste. 16 av de 76 om bord omkom da passasjerbåten kolliderte med  Store Bloksen om kvelden 26. november, på tur fra Haugesund til Bergen. Årsaken var feilnavigering, og kapteinen ble dømt til betinget fengsel for dette.

Skipulykker med passasjerskip får alltid stor publisitet.  Kanskje har dette sin rot så langt tilbake som da TITANIC forliste in 1912. Det var kjent som “skipet som ikke kunne synke”, og det var et voldsomt sjokk da det likevel sank og ca. 1500 mennesker omkom (omtalt her i bloggen i april i fjor). For etter TITANIC har det skjedd andre forlis med tilsvarende dramatikk, men uten at det har nedfelt seg i den allmenne folkekunnskapen. Hvem kjenner i dag til ANDREA DORIA (forlist 1956 etter kollisjon i tåke med STOCKHOLM)? Hvor mange kjenner til NORGE (forliste 1904 etter å ha gått på skjær nær Rockall vest for Skottland). Og hvor mange har hørt om en av verdens største skipskatastrofer, da det tyske passasjerskipet WILHELM GUSTLOFF ble senket i Østersjøen av en sovjetisk u-båt i 1945? Mellom 5.300 og 7.400 mennesker omkom. En av de som ble reddet, fortalte i BBC-programmet Witness den fantastiske historien om hvordan han berget seg selv og de andre i den livbåten han havnet i.

(Innlegget ble påbegynt 27.09.2018 og fullført 27.09.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no