Det er makt i de foldede hender

Det kan neppe ha gått noen hus forbi at Kristelig folkeparti hadde ekstraordinært landsmøte for en uke siden. Årsaken var at partiformannen ønsket å forhandle med Arbeiderpartiet om ny regjering sammen med Senterpartiet (men uten Sosialistisk venstreparti). Dette kunne jo medføre regjeringsskifte, som er en stor sak, men måtte nyhetsdekningen før avgjørelsen var tatt, være så stor?

Jeg kom i tanker om noe min godnatthistorieforteller, Alistair Cooke (1908-2004) har fortalt om i flere av sine Letter from America, og som kan leses og/eller høres:

Lydfilen nedenfor er utdrag fra Alistair Cookes Letter from America 9. januar 2004 (gjengitt ovenfor).

Kristelig folkepartis behandling av saken var svært åpen, jeg ville nesten si forunderlig åpen. Skulle man fulgt samme prosedyre under et valg, ville stemmeresultatene blitt offentliggjort etter hvert som stemmer ble avgitt. Slik gjør man det ikke fordi det sannsynligvis ville påvirke valgresultatet. Hemmelig valg betyr også at man ikke vet hva de andre stemmer. Ved et vanlig landsmøte skal svært mange saker behandles, men ved Kristelig folkepartis ekstraordinære landsmøte sto bare én sak på dagsordenen. Da tror jeg en så åpen prosess som den partiledelsen valgte, kan påvirke resultatet. Men spør meg ikke hvordan de ellers skulle gjort det!

To som har kommentert Krf-landsmøtet, er Hege Ulstein i Dagsavisen og Kent Andersen i Document. De står vel så lang fra hverandre politisk som det går an. Jeg er ikke enig med noen av dem, og leser derfor begge. Om det gjør meg klokere, er jeg usikker på.

(Innlegget ble påbegynt 07.11.2018 og fullført 07.11.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no