8. mars post festum

Siden det internasjonale kvinneåret i 1975 har FN markert 8. mars som kvinnenes internasjonale dag. Hvordan dette kom i stand, har jeg ikke klart å finne ut av. Hvis det ble votert over saken, skulle jeg f. eks. gjerne visst hvordan Saudi-Arabia stemte.

Her i landet fikk markeringene onsdag stor dekning i alle medier. Uten å bruke mye tid på undersøkelser er jeg nokså sikker på at mannsdagen ikke fikk tilsvarende mediedekning, om noen.

En del fenomener skulle jeg gjerne undersøkt nærmere:

    • Kvinner er i mindretall blant toppledere. Skyldes det et “glasstak” som hindrer kvinner i å nå opp, eller skyldes det at få kvinner søker disse stillingene?
    • Menn tjener mer enn kvinner. Er det slik på alle arbeidsplasser, eller er dette et utsagn om generell statistikk?
    • Langt flere kvinner enn menn arbeider deltid. Er kvinnene tvunget til deltid, eller ønsker de det?
    • Arbeiderpartiet har vedtektsfestet “kjønnslig balanse” i alle sine styrende organer. Men bare to av nitten fylkespartiledere er kvinner. Hva skyldes det?

Svar på disse og mange liknende spørsmål har ikke jeg. Og mye kan tyde på at svarene avhenger av hvem som svarer.

Av og til blir vi norske betraktet gjennom ikke-norskebriller. Somalisk-norske Kadra Yusuf er en av de som kan se oss slik. Noen dager før 8. mars hadde hun et tankevekkende innlegg i Dagsavisen under oveskriften Damer og demokrati.

I Aftenposten har det siden slutten av mars gått en debatt om gutter og utdanning  (som en opptakt til 8. mars?). Der kom det frem mange interessante synspunkter, og som ventet ble debattantene ikke enige. En kronologisk liste med overskriftene for innleggene gir en grei oppsummering av debatten. Listen har lenke til innleggene.

På bakgrunn av det jeg har skrevet ovenfor, er det vel ingen overraskelse at kvinnedagen ikke ble markert her i huset. Og mannsdagen? Jeg markerte ikke den heller. Hvis du ikke vet når mannsdagen er, må du lese første utgave av denne bloggen.

Som forsvar mot iltre henvendelser avsluttes dette innlegget med to lenker, som begge er knyttet til språk. Siste program i serien Eides språksjov ble sendt 8. mars, og hadde ord til ettertanke i anledning dagen. Amtmandens Døtre ga ut én plate på 1970-tallet, der bl. a. Synonymordboka finnes. Lenkene er valgt fordi jeg ikke bare er kvinnedagsvegrer, jeg er også språknerd!

___________________________________________________________________________

Share
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget
Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

.

Én kommentar til “8. mars post festum”

  1. Trist hvis kvinnedagen/saken tar oppmerksomhet bort fra andre og kanskje viktigere sammfunnsaker. Hvis det finnes viktigere saker da? ;)

Det er stengt for kommentarer.