Virtuell virkelighet 34/21

Denne spalten het tidligere Alternative fakta, som fortsatt er kategori-betegnelsen. I Alternative fakta lå vekten ofte mer på det alternative enn på fakta. Her i Virtuell virkelighet kan vekten  ligge mer på det virtuelle enn på virkeligheten.

Navneskiftet ble forklart i siste utgave av Alternative fakta 15. januar 2021.
___________________________________________________________________________

Vv 1: Eplehøsting. Eplehøstingen er i gang! Blommenholm barnehage var her på onsdag og tok det meste av sitt tre, så nå er det bare 17 trær igjen til mine faste plukkere og de blogglesere som har meldt seg (noen har fått direkte invitasjon). Det er vanskelig å vurdere mengden epler, men jeg tror den ligger under gjennomsnittet (men mer enn i fjor, da det var tilnærmet avlingssvikt).

֎֎֎

Vv 2: Leserundersøkelse. Da bloggen utkom på min fødselsdag tidligere i sommer, ba jeg om en fødselsdagsgave i form av svar på en leserundersøkelse. Det kom ikke så mange svar, og det er greit. Men det betyr at jeg ikke har data nok til å gi et «statistisk signifikant» resultat, og heller ikke har grunnlag for å tilpasse utformingen av bloggen til leserne. Det er fortsatt mulig å delta i undersøkelsen, les Interaktivt i bloggen.

֎֎֎

Doument 3. september 2021. Klikk for å lese.

Vv 3: Bank. Hvis AUFeren virkelig ropte det Document-overskriften (fra NTB?) i klippet ved siden av hevder, er det ikke rart vedkommende fikk motstand. Men slå ham ned? Det er kanskje slik internjustis utøves i AUF?

.

.

.

֎֎֎

Aftenposten 1. september 2021. Klikk for å lese.

Vv 4: Film. «Ingen ringere enn Oscar-vinneren Bille August stiller seg bak regi-spakene,» skriver Aftenposten om en planlagt film der dronning Margrethe skal bidra. Hva slags spaker er det, tro?

.

֎֎֎

Document-lenke 2. september 2021.

Vv 5: Fødsler. « … barn født i ungdomsskolen». Da jeg var ungdomsskolelærer, var det ikke mange fødsler der. Men verden går jo fremover – hvor skulle den ellers gå? (sagt av Flettfrid Andresen alias Jakob Margido Esp – etter min hukommelse).

.

.

.

֎֎֎

Vv 6: Ekte jungelord. «Han var et godt menneske, et usedvanlig godt menneske.» sa kannibalen.

֎֎֎

Asker og Bærums Budstikke 13. september 1921.

Vv 7: Landbruk. For hundre år siden var Bærum en landbruksbygd. Da sto annonser som den ved siden av i lokalavisen, kanskje fordi Tomtens fabrikker lå i Sandvika.

֎֎֎

Asker og Bærums Budstikke 13. september 1921. Klikk for å lese.

Vv 8: Nasjonalt. Til trøst for eventuelle anti-globalister blant bloggens lesere bringes hosstående utklipp fra Asker og Bærums Budstikke. Det er riktignok hundre år gammelt, men sto dog på redaksjonell plass (ikke annonse, ikke leserinnlegg).

֎֎֎

Vv 9: Tannpuss. Tegneserien nedenfor får ingen kommentar fra bloggeren, som geografisk bor i Sandvika, men som sosialt hører hjemme på Blommenholm.

(Innlegget ble påbegynt 08.09.2021 og fullført 09.09.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no