Ungarn 1956 m.m.m.

For 64 år siden i dag begynte den oppstanden som gjorde at jeg fortsatt forbinder Ungarn med årstallet 1956. En studentdemonstrasjon i Budapest utviklet seg til et landsomfattende opprør mot kommuniststyret i Ungarn, et opprør som ble knust av militære styrker fra Sovjetunionen. Jeg var bare ti år gammel da, og har nok skaffet meg det meste av mine kunnskaper om “Ungarn 1956” senere, men radionyheterr (TV fantes ikke), avisforsider og hva foreldrene mine snakket sammen om, må ha gjort inntrykk.


Nyhetene om hendelsene i Ungarn 23. oktober kom først i avisene neste dag (kampene i Ungarn pågikk til 4. november). Klikk ovenfor for å lese Aftenpostens morgen- og kvelds-utgave fra 24. oktober 1956.

Tolv år senere kom en slags reprise, da “sosialisme med et menneskelig ansikt”, som de politiske oppmykningene i Tsjekkoslovakia bl.a. ble kalt, ble undertrykt med sovjetisk våpenmakt. Da avtjente jeg militærtjenesten, og fikk “gleden” av økt beredskap med innskrenkning i permisjoner og forsterket vakthold (på lille, fredelige, forsvarsløse Lahaugmoen!). Jeg har vært soldat i den kalde krigen!

Oppstanden i Ungarn resulterte i at nesten 250.000 mennesker flyktet fra landet. Det var ingen diskusjon her til lands om hvordan disse flyktningene skulle behandles – de ble mottatt med åpne armer. Speiderjobben, en innsamlingsaksjon som speiderpikeforbundene sto bak, fikk en “ekstrarunde” i startåret 1956 til inntekt for ungarske flyktninger (ca. 1200 kom til Norge). Medvirkende årsaker til den positive holdningen kan nok ha vært at de ungarske flyktningene ikke skilte seg ut med utseende eller religion, og at det ikke var så mange år siden nordmenn hadde måttet flykte fra okkupasjon og undertrykkelse.

Hvert tiår etter 2. verdenskrig, og så lenge Sovjetunionen eksisterte, skjedde det i Sovjetunionens naboland et eller annet som ga grunn til å opprettholde en militær verneplikt. Da NATO ble etablert i 1949, var det kommunistiske statskuppet i Tsjekkoslovakia året før en vesentlig årsaksfaktor. Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia (igjen!) i 1968 er nevnt ovenfor. I 1979 gikk Sovjetunionen inn i Afghanistan.

Sovjetunionen ligger på historiens skraphaug, og Russland (Putin-Russland?). har overtatt. Den russiske anneksjonen av Krim-halvøya i 1914 og den pågående konflikten i Øst-Ukraina minner dessverre om tilsvarende forhold som Sovjeunionen var involvert i. Det ser ut til at det fortsatt er grunn til å opprettholde et forsvar, både militært og mentalt.

(Innlegget ble påbegynt 21.10.2020 og fullført 21.10.2020)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no