Tre historiske begivenheter

I dag er det 79 år siden Storbritannias statsminister Neville Chamberlain undertegnet München-avtalen, som skulle gi “fred i vår tid”, som han sa – 11 måneder før 2. verdenskrig startet. Det er 72 år siden de første dommene ble avsagt i Nürnberg-prosessen mot krigsforbryterne i nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Og det er 68 år siden luftbroen til Berlin ble avsluttet etter at Sovjetunionen under Josef Stalin hadde blokkert alle forsyninger til Vest-Berlin. Tre historiske begivenheter i tre tyske byer over en periode på elleve år.

Neville Chamberlain holder opp avtalen som han og Adolf Hitler har undertegnet.

Munchen-avtalen var høydepunktet (eller kanskje heller det motsatte) av appeasement-politikken overfor Hitler-Tyskland i mellomkrigstiden. Avtalen lot Tyskland overta det tsjekkiske Sudetenland, der det bodde mange tyskere (tsjekkerne ble ikke spurt om hva de syntes). Hitler sa at dette var hans siste territoriale krav i Europa. Elleve måneder senere angrep han Polen, og Chamberlain måtte fortelle britene at de var i krig med Tyskland.

Åtte av de tiltalte i Nüirnbergprosessen.

Nürnberg-prosessen var rettssaken mot fremtredende militære og politiske ledere i nazi-Tyskland. Den ble ført for en alliert militærdomstol, og anklagene gjaldt forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser (krenkelse av krigens lover og sedvaner) og forbrytelser mot menneskeheten. Rettsforhandlingene begynte i november 1945, og det var oppnevnt tyske forsvarere for de tiltalte. 24 personer satt på tiltalebenken, 12 av disse ble dømt til døden.

Berlin-blokaden 1948-49: Lossing av amerikanske fly på Tempelhof-flyplassen.

Luftbroen til Berlin ble opprettet av Vestmaktene etter at Sovjetunionen 24. juni 1948 blokkerte all tilgang til Vest-Berlin på bakken. Vest-Berlin var avhengig av forsyninger utenfra både for matvarer og annet, og i løpet av blokaden ble 2,25 millioner tonn varer fløyet inn. På det travleste landet ett fly hvert minutt på en av de fire flyplassene som var i bruk. Det må ha vært rart for Berlins befolkning å se de samme flyene som bare litt over tre år tidligere hadde bombet byen i grus, komme med livsnødvendige forsyninger. Stalin hadde innført blokaden for å presse Vestmaktene, men oppnådde i stedet at de sto mer samlet og dessuten fikk en propagandaseier. Et annet resultat var at de tre tyske sonene som var okkupert av Storbritannia, Frankrike og USA, ble slått sammen til Bundesrepublik Deutschland (Vest-Tyskland), mens den sovjetiske sonen ble omgjort til Deutsche Demokratische Republik (Øst-Tyskland).

Kan man lære av historien? Det er lett å se likheter mellom Tysklands annektering av Sudetenland i 1938 og Russlands annektering av Krim i 2014. Men er Hitler og Putin sammenliknbare størrelser? Nürnbergdomstolen er blitt etterfulgt av flere tilsvarende domstoler, men det ser dessverre ikke ut som behovet for slike har opphørt. Luftbroen til Berlin var en internasjonal krise som ble løst uten at det ble løsnet et eneste skudd, men med humanitær bistand i stor skala, kanskje et eksempel til etterfølgelse. Men mest sannsynlig er det vel at nye kriser som oppstår, må løses på sin måte – men gjerne med et blikk på erfaringer fra historien.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no