Taler om håp: Mandela, Luther King, Kennedy

I dag er det 25 år siden Nelson Mandela ble innsatt som president i Sør-Afrika. Da hadde ropet om å sette ham fri fra fangenskap runget i musikalsk form i ti år med sangen Free Nelson Mandela. I annen form hadde protesten mot hans fengsling vært der i mange år før sangen.

Da Mandela ble løslatt 11. februar etter nærmere 30 års politisk fangenskap, holdt han en tale foran rådhuset i Cape Town tll en begeistret menneskemengde (hør hele talen). I to minutter mot slutten gjentar han sine egne ord fra forsvarstalen han holdt før han ble dømt mer enn 30 år tidligere. Det han sier, og det at han senere fulgte opp sine ord, forklarer hvorfor han fikk Nobels fredspris i 1993.

Klippet ovenfor begynner med ordene “Our march to freedom …”. Om det er bevisst, vet jeg ikke, men her knytter Mandela seg til en annen berømt tale. 28. august 1963 holdt Martin Luther King jr. sin 17 minutter lange “I have a dream”-tale ved avslutningen av frihetsmarsjen (march to freedom) til Washington, en mektig og fredelig demonstrasjon mot rasediskriminering i USA. De to minuttene der han forteller om sin fremtidsdrøm, har gitt navn til hele talen (hør hele talen).

Av John F. Kennedys tiltredelsestale som president 20. januar 1961 gikk også en liten sekvens på ca. 30 sekunderinn i sitatleksikon (hør hele talen). De fleste husker første del av sekvensen, men andre del var kanskje enda viktigere i 1961, midt under den kalde krigen. I likhet med Nelson Mandela og Martin Luther King ble den unge (44), nye presidenten John F. Kennedy sett på som håpet for fremtiden. 1960-tallet var så vidt begynt, etterkrigstiden var slutt og man så optimistisk fremover.

De tre talene har gått inn i verdenshistorien. De representerer alle et håp om – kanskje til og med en tro på – en bedre fremtid, Nelson Mandela var den av de tre talerne som fikk anledning til å arbeide aktivt for sine tanker. Verden i dag trenger en som ham.

(Innlegget ble påbegynt 09.05.2019 og fullført 09.05.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no;