Sandy Bay City Festival (Sandvika Byfest)

For to uker siden skrev jeg under overskriften Welcome to Sandy Bay (Sandvika) om jåleri med engelsk i Sandvikas tidligere gågate. De som hadde leid seg plass under Sandvika Byfest, hadde åpenbart tatt seg ad notam at man “må” henvende seg til de  potensielle kundene som passerer, på engelsk (klikk her for å bla i bildene nedenfor).

Om engelsk språkjåleri var sterkt til stede, så var utstillere o.l. med tilnytning til Sandvika tiisvarende fraværende. På hele strekningen fra Løkkehaven til Rådhusbroen fant jeg to med sikker forankring til Sandvika: Sandvika Vel og Sandvika Rotary, mens Frelsesarmeen, Fontenehuset og Venner av Bærum sykehus vel også er innenfor rammen.

Et særtrekk ved årets byfest (som ved de foregående) er den geografiske organiseringen som gjør at folk samler seg i området fra Rådhusbroen gjennom “gågaten” til Stasjonen. Det store området fra jernbanen ned til Elias Smiths vei (der Kaffebrenneriet ligger), er helt dødt. Det hadde ikke vært noe problem  å flytte aktiviteten på Rådhusbroen og Rådhustorget dit, og da hadde man kanskje klart å lokke folk gjennom den mørke tunnelen langs sykkelparkeringen i jernbaneundergangen.

Bildene er tatt på vestsiden av jernbanen under Sandvika Byfest lørdag kl. 13.30. Det er ikke spor av byfest å se (klikk på bildet og let selv på en større utgave), bortsett fra byfesttoget og en vimpel nedenfor Gutta fra havet. På den andre siden av den mørke tunnelen langs sykkeparkeringen er det tett med folk.

I Løkkehaven var det under byfesten litt mer folk enn vanlig, men det økte besøket står ikke i forhold til hva man så på den andre siden av jernbanelinjen. Den mannekengoppvisningen som foregikk ved Rytterstatuen i Rådhusparken da jeg passerte, kunne med fordel vært flyttet til Løkkehaven. Der har de erfaring med å arrangere slikt, og der det er mulig å få til en catwalk som folk kan se.

Hvis det blir byfest neste år, skal jeg vurdere å delta med stand. Jeg snakker brukbart engelsk, og jeg hører til de som ikke trenger ropert for å bli hørt, så det kan bli en interessant opplevele. Time will show.

(Innlegget ble påbegynt 28.08.2018 og fullført 31.08.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no