Pasientreiser

Etter mitt lille “illebefinnende” i mars, som bl.a. resulterte i et forbud mot å kjøre bil i (minst) tre måneder, har jeg foretatt noen pasientreiser (reiser til og fra lege). Pasientreiser er også navn på en etat(?) innen helsevesenet. Den ordner med transport av pasienter som ikke kan bruke vanlig kollektivtransport av helsemessige grunner eller fordi det ikke finnes på den aktuelle strekningen. Man kan også søke om å få dekket utgifter til transport etterskuddsvis.

Pasientreiser er en etat med litt sær humor. En bekjent hadde reist med drosje fra Rauland til Notodden sykehus og tilbake, en avstand på ca. 110 km ifølge Google, ca. 120 km ifølge Satans vegvesen – men ifølge Pasientreiser ca. 55 km! – som dannet grunnlag for refusjonen. Etter en avsluttende undersøkelse på Bærum sykehus nylig fikk jeg drosjetransport hjem. Taksameteret etter turen sto på 153 kroner, jeg betalte en egen-andel på kr 159,-. To dager senere var jeg til undersøkelse i Drammen, og betalte samme egenandel for en transport som ifølge taksameteret kostet over fem hundre kroner.

Pasientreiser dekker bare helse-relaterte reiser. Min ukentlige handlerunde dekkes neppe, selv om det er da jeg kjøper mat, og helsen blir veldig dårlig hvis man ikke spiser. Men jeg har hatt god hjelp av venner og naboer til å komme meg rundt, og selv om alle drosjesjåførene jeg har reist med, har vært hyggelige og omgjengelige, blir samtalen i bilen mer interessant når man kjenner sjåføren.

(Innlegget ble påbegynt 03.07.2020 og fullført 03.07.2020)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no