Jubileum for krigsveteranen KNM HITRA

I dag er det 75 år siden norsk kommando ble heist ombord i Den kongelige norske marines mest ærverdige fartøy, KNM HITRA. 26. oktober 1943 overtok “Shetlandsgjengen” tre tidligere amerikanske ubåtjagere, som fikk navnene HESSA,  HITRA og VIGRA. KNM HITRA er fortsatt bevart, og er det eneste eksisterende norske marinefartøyet som var i aktiv tjeneste under siste verdenskrig.

Klikk på bildet for å lese hva tidligere skipssjef ombord, orlogskaptein Niels Otto Børresen, skriver om Hitra og Shetlangsgjengen.

“Shetlandsgjengen” besto av mannskap på norske fiskefartøyer som hadde reist over til Shetland med flyktninger. De fortsatte trafikken derfra, og oppdragene ble etter hvert organisert av de britiske etterretningsavdelingene SIS og SOE.  Sommeren 1942 ble denne virksomheten organisert som Norwegian Naval Independent Unit, stadig med norske fiskeskøyter som de eneste fartøyene. Fiskeriene langs norskekysten pågikk nemlig som vanlig, tross krigen, og var viktige for forsyningssituasjonen i Norge. Det var umulig for de tyske okkupantene å kontrollere hele den norske fiskeflåten, og trafikken mellom Norge og Shetland gikk derfor noenlunde uforstyrret, selv om det var enkelte tap.

ANDHOLMEN var et av fiskefartøyene som deltok i nordsjøfarten frem til 1943. Klikk på bildet for å lese hva lokalhistoriewiki.no skriver om ANDHOLMEN.

Men vinteren 1942-43 satte tyskerne inn harde mottiltak mot nordsjøtrafikken. Fiskeskøytene var nokså forsvarsløse mot fly og raske marinefartøyer, og etter store tap ble det sommeren 1943 besluttet å stanse trafikken inntil man kunne sette inn fartøyer som var mer egnet for denne tjenesten. Sjefen for de amerikanske
marinestyrkene i Europa, admiral Nimitz, fikk høre om dette. Han var avhengig av etteretninger fra norskekysten  som nordsjøtrafikken hadde skaffet, og ba president Roosevelt gi tre små ubåtjagere til den norske avdelingen. Samtidig som de ble overtatt av Den kongelige norske marine 26. oktober 1943, ble nordsjøtrafikken organisert som en norsk marineavdeling, NNSU  (Norwegian Naval Special Unit).

De tre tidligere ubåtjagerne var som sine forgjengere i fiskeflåten bygd av tre. KNM HITRA hadde sitt første tokt til Norge allerede 17. november. Frem til freden i mai 1945 seilte de tre fartøyene 114 tokt over Nordsjøen (KNM HITRA sto for 43 av dem). Ingen menneskeliv gikk tapt, og det var få materielle skader. “Shetlandsbussen” brakte krigsmateriell og agenter til Norge, og tilbake til Shetland tok den med folk som av ulike grunner måtte forlate Norge.

“Shetlandsgjengen” (1954) er en parallell til filmen “Kampen om tungtvannet” (1948). I begge filmene spilles flere av rollene av de som deltok i operasjonene. Filmen ligger på YouTube, klikk på bildet for å se den.

KNM HESSA, KNM HITRA og KNM VIGRA gjorde tjeneste i Den kongelige norske marine til 1959. Da ble de solgt, og forsvant etter hver ut av minnet hos de fleste. Det var en verdensbegivenhet som brakte HITRA tilbake. i 1981 gikk en sovjetisk ubåt av whisky-klassen på grunn utenfor den svenske marinebasen Karlskona. Der skulle den absolutt ikke vært, og verdenspressen strømmet til. I et av TV-innslagene sveipet kameraet over landskapet, og der kunne man se en skipsbaug som stakk opp med havnet HITRA i store bokstaver. Undersøkelser viste at dette var den siste “shetlandsbussen”, og ved hjelp av en hastig etablert venneforening ble fartøyet tatt hjem til Norge og restaurert. KNM HITRA eies nå av Mariniemuseet.

Også nordsjøfarten hadde sine falne. Dette minnesmerket står i Scalloway på Shetland, der “Shetlandgjengen” hadde sin base det meste av krigen. Klikk på bildet for å lese hva Marinemuseet skriver om Hitre og nordsjøfarten.

(Innlegget ble påbegynt 25.10.2018 og fullført 25.10.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no