Jøssinger, quislinger og tilsvarende betegnelser

Jøssingfjord ligger i Sokndal kommune lengst sør i Rogaland.

Det var en trivialitet i krigshistorien, men for Norge og nordmenn fikk “Altmark-affæren” betydning. I dag for 78 år siden trengte den britiske jageren COSSACK seg forbi en norsk motortorpedobåt som stengte innløpet til Jøssingfjorden (helt sør i Rogaland), gikk inn i fjorden og befridde 300 britiske krigsfanger fra det tyske militære hjelpefartøyet ALTMARK, som hadde søkt tilflukt der. Etter episoden protesterte Storbritannia overfor det fortsatt nøytrale Norge fordi ALTMARK hadde fått tillatelse til å seile i norsk territorialfarvann, mens Tyskland protesterte fordi Norge ikke hadde hindret det britiske angrepet.

Det gikk knappe to månder, så ble Norge angrepet av Tyskland. Altmark-affæren hadde neppe noe med angrepet å gjøre, for planleggingen av angrepet hadde vært i gang lenge. Men i den tyske propagandaen passet saken godt som begrunnelse for at Tyskland måtte “beskytte norske interesser”. Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling (NS) fikk etter hvert status som eneste tillatte politiske parti i Norge, og ett år etter Altmark-affæren skrev NS-avisen Fritt folk om den. Avisen kalte de som motsatte seg NS-styret for jøssinger, noe som etter avisens mening var et skjellsord på linje med quislinger, som ble brukt om NS-folk. Men av folk flest ble jøssing raskt en hedersbetegnelse på de som på ulikt vis motsatte seg den tyske okkupasjonen og det nye styret.

Betegnelsen quisling ble på engelsk brukt om forrædere. Ordet står ikke i 13. opplag av Oxford Learner’s Dictionary fra 1948 (vi brukte den på engelsklinjen i 1965), men finnes i dagens nettutgave av ordboken. Og Ragnvald Blix’ karikaturtegning fra 1944 har tatt den nye betydningen av quisling på kornet:

“Jeg er Quisling” – “Og hva var navnet?”

Det er ikke ofte at et egennavn blir et nytt ord. I farten kommer jeg på tre. Boikott har sitt opphav fra den engelske godsforvalteren Charles Cunningham Boycott (1832-1897). Han ble boikottet – med dagens betydning av ordet – etter en strid med leilendingene på det irske godset han forvaltet. Limerick har også sitt opphav i Irland. Det er betegnelsen på et femlinjet vers med strenge formregler (se Limerick her i bloggen), og betegnelsen skal komme fra den irske byen Limerick, uten at noen har funnet den egentlige sammenhengen.
Plimsoller er betegnelsen på en lite sjødyktig skute. Det er nokså urettferdig, for det britiske parlamentsmedlemmet Samuel Plimsoll (1824-1898) var den som først begynte å arbeide for lover som skulle sikre skipenes sjødyktighet.

I all beskjedenhet nevner jeg at Oma også brukes som en betegnelse, eller rettere en forkortelse. Det har sitt opphav fra min amerikanske fetter Peter, som på 1970-tallet (tror jeg) arbeidet for kontormaskinfirmaet Burroughs. Når kundene hadde problemer med en Burroughs-maskin, kom han alene med sin lille teknikerkoffert, og når han dro, var alt i orden. En kunde la merke til etternavnet hans, og betegnelsen var klar: One Man Army. Far brukte dette som signatur i bedriftsavisen da han arbeidet i Burson Marsteller, og det har siden blitt adoptert av flere i familien.

(Innlegget ble påbegynt 15.02.2018 og fullført 15.02.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no