Gratulerer med dagen!

Nr. 1, årgang 1 – for ett år siden i dag.

Lojale lesere følger sikkert med på siste linje i denne bloggens “forside”. Der sto det sist: “Dette er 52 gang en ny utgave av Torgeirs Tanker om tilværelsen blir publisert.” Dermed er det i dag ett år siden jeg begynte dette prosjektet. Takk til alle som leser bloggen!

Det å ville formidle er nok en del av min natur. Det kan ha genetiske årsaker, for ganske mange i min tallrike slekt på farssiden har arbeidet i skoleverket. Jeg bestemte meg i hvert fall så tidlig som  i 2. realskoleklasse (tilsvarende 10. klasse i dag) for å bli lærer. Vi skulle skrive stil om yrkesplaner, og min plan var klar: gå gymnaset, ta universitetstudier og deretter bli adjunkt eller lektor. Hvor disse ideene kom fra, har jeg ikke anelse om. Men jeg fulgte planen.

I speideren var flere av lederne  journalister, så vi hadde selvsagt troppsavis. Der ble jeg etter hvert med i redaksjonen og endte som redaktør. Da jeg senere arbeidet som lærer i ungdomsskolen, foreslo jeg skoleavis som valgfag, og fikk lov til å prøve ut det. Avisen utkom i hvert fall i tre år, og det var svært interessant å se hvordan elevene tok oppgaven som journalister seriøst.

Fædrelandsvennen 27. februar 1972

Skoleavisen hadde et forbilde som jeg foreslo for hver ny redaksjon, og som alltid ble godkjent. Det var Fædrelands-vennen, som 27. februar 1972 utkom med førstesidetittelen “Vi ble sprengt i luften” og med bilde av den brennende avisbygningen. Med et slikt forbilde lå det en forpliktelse for skoleavisens redaksjon å sørge for at avisen kom ut uansett problemer. “Fævennen” 27. februar 1972 er også denne bloggens forbilde.

Mitt journalistiske forbilde finner jeg helt tilbake i sagatiden i en mann som bare fortalte det han hadde sett, og som ikke kom med spekulasjoner. Torgrim austmann er navnet, og slik forteller Njåls saga om ham:

“Då Gissur og dei andre kom bortåt garden, visste dei ikkje om Gunnar var heime. Dei ville då at ein mann fór heilt til garden for å sjå kva han kunne finna ut. Dei andre sette seg på vollen imedan. Torgrim austmann gjekk opp på skålen. Gunnar ser ein raud kjortel koma fram utanfor gluggen, og han køyrer atgeiren ut og råkar mannen midt på. Føtene skreid unna Torgrim, og han miste skjoldet og datt ned av tekkja. Han gjekk så opp til Gissur og dei andre der dei sat på vollen. Gissur gløtte opp på han og sa: ”Var Gunnar heime?” Torgrim svarar: ”Det lyt de sjølve finna ut, men det veit eg, at atgeiren hans var heime.” Så seig han daud ned.”

Formidling har vært sentralt i hele min yrkeskarriere, og som pensjonist har jeg blitt blogger. Et par statistikkprogrammer jeg bruker, viser at bloggen blir lest. Kurven over besøk har topp hver lørdag, og daler sakte frem mot neste utgave. Av og til har det vært store utslag uten at jeg skjønner hvorfor.  Så gleder det meg at bloggen kommer på 4. plass hvis jeg googler “Torgeirs”. Hvem som leser bloggen, aner jeg ikke, leserne kommer fra hele landet, med tyngde i Oslo-området. Forbausende mange er “New”, ikke “Returning”, som er en av måtene statistikkprogrammet grupperer på.

I løpet av bloggens første år har jeg produsert 267 innlegg av vekslende kvalitet. Det mest leste er Stor arv det er for mannen …, som også er en av mine tre på topp. De to andre innleggene  jeg er særlig fornøyd med, er Den tyvaktige skjære og musikkvideoen i Musikalsk julehilsen.

Det ser i hvert fall ikke ut som jeg skal slippe opp for stoff. På PCen er lagret over 200 mapper med forskjellige temaer og saker jeg kunne ha lyst til å skrive om. Men jeg har tenkt å holde meg til den formen bloggen etter hvert har fått: Fire ukentlige innlegg omtrent så lange som dette.

Bloggen skrives på min stasjonære PC. Men skrivekarrieren begynte med en reiseskrivemaskin omtrent som den på YouTube-klippet med Leroy Andersons The Typewriter, som kan være en passende “fanfare” i anledning ettårsdagen.

(Innlegget ble påbegynt 11.11.2017 og fullført 18.11.2017)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no