Fra Compiègne til Okinawa

22. juni har vært begynnelsesdato for én stor militær operasjon og sluttdato for to, alle under 2. verdenskrig. Det var også datoen da amerikanske styrker overtok okkupasjonen av Island fra britene, noe som skjedde et halvt år før USA ble angrepet av Japan og dermed ble aktivt krigførende land.

Operation Barbarossa var Hitlers kodenavn på nazi-Tysklands angrep på Sovjetunionen. De to landene hadde inngått en ikke-angrepspakt i august 1939, men 22. juni 1941 gikk tyske tropper til angrep over tre frontavsnitt, og trengte raskt langt inn i Sovjeunionen. Tyske militære ledere hadde advart Hitler om at Tyskland ikke kunne føre krig på to fronter, men Hitler mente dette var nødvendig. Heller ikke Sovjetunionens leder Stalin hørte på sine rådgivere, som hadde varslet om at et angrep fra Tyskland trolig ville komme. Både de russiske og de tyske generalene fikk rett, og man kan kanskje si at Operation Barbarossa var opptakten til at Hitler tapte krigen.

Men til å begynne med var det slik den tyske propagandaen forkynte: “Tyskland seirer på alle fronter”. 22. juni 1940 inngikk Frankrike våpenhvile med Tyskland etter at Maginot-linjen, forsvarsanleggene som Frankrike hadde bygd på grensen mot Tyskland, hadde vist seg lite anvendelige overfor en angriper som valgte å angripe gjennom Belgia. Våpenstillstanden ble undertegnet i Compiègne nord for Paris, i den samme jernbanevognen som ble brukt da Tyskland undertegnet våpenhvileavtalen etter 1. verdenskrig.

Okinawa innringet med rødt.

Operation Iceberg var den største sjømilitære operasjonen under 2. verdenskrig, større enn invasjonen i Normandie. Amerikanske styrker angrep den japanske øya Okinawa i april 1945, som første steg for å erobre selve Japan. 22. juni hadde de kontroll over øya. Da var 120.000 japanske og 12.500 amerikanske soldater drept i kampene. De store tapene og den innbitte japanske motstanden var medvirkende årsak til at amerikanerne valgte å slippe atombombene over Hiroshima og Nagasaki i august samme år. Ved ordinær krigføring var det anslått at krigen kunne vare til langt ut i 1946. I et Letter from America fra mai 1995, ved femtiårsjubileeet for den tyske kapitulasjonen, gir Alistair Cooke et innblikk i hvordan amerikanere og europeere opplevde denne begivenheten ulikt.

(Innlegget ble påbegynt 21.06.2018 og fullført 21.06.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no