En minneverdig musiker

Dagens dato for 35 år siden  var en trist dag i musikkhistorien. Da døde musikeren Radka Toneff, bare 30 år gammel. I løpet av sin korte karriere utga hun tre album. Det andre av dem, It don’t come easy (1979), hører til blant perlene i min musikksamling.

Radka blir oftest omtalt bare med fornavn. Men det var etternavnet Toneff som gjorde meg oppmerksom på henne. Faren hennes, Toni Toneff, drev Film – og fotolaboratoriet, som holdt til like ved fars butikk i Bjerregaards gate, og de to hadde litt kontakt.

Radka vokste opp i et musikalsk hjem. Faren var flyktning fra Bulgaria, og hadde bakgrunn som folkesanger. Det var nok en stolt far som tok bilde av Radka som niåring ved pianoet hjemme.

Mitt første musikalske møte med Radka var da jeg lånte albumet It don’t come easy på biblioteket. Senere hadde jeg det på kassett i bilen, og spilte det om igjen og om igjen. Albumet inneholder sterke tekster i suveren musikalsk innpakning. Tittelsporet og tre andre spor representerer stemningen jeg opplever i dette albumet :
___It Don’t Come Easy
___Contemplation
___The World
___Say Something Nice

Radka Toneff døde i 1982 i et skogholt på Bygdøy, og det er usikkert om det var en ulykke eller selvmord. I minnediktet Der bjørketreet stod bruker Jan Erik Vold ordene sans canoe, hentet fra Robert Creeleys dikt The Friend, som også er med på albumet It don’t come easy. Uttrykket betyr egentlig “uten kano”, og må i Creeleys dikt forstås som “hjelpeløs” e.l.

___Jan Erik Vold:
___Der bjørketreet stod

___Om høsten. Bladene faller. En venn
___kjører inn

___i skogen, en av dem som alltid hadde
___et smil og en omtenksomhet

___på lager – – så var hun likevel
___sans canoe? Balladen om de triste unge
___menn er ikke

___sangen om bjørka, som blir oker
___når vindkulene

___kommer. Eller kulda tar fram
___avbitertanga. Hva for plagg er det som
___ligger

___på bakken, der bjørketreet
___stod? Radka, we miss you. Sola skinner

___som en bjørkestolpe
___over granholtet.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no