Den skandinaviske stormakten det ikke ble noe av

I dag er det – ifølge Wikipedia – 719 år siden Håkon 5. Magnusson ble konge i Norge. Ingen andre enn Wikipedia har en eksakt dato for dette, men vi vet sikkert at Håkons forgjenger som konge, hans eldre bror Eirik, døde 15. juli 1299. Håkon ble kronet 1. november, og for første gang foregikk kroningsseremonien i Oslo. Det var også der Håkon etablerte sitt kanselli, og fra hans tid regnes Oslo som Norges hovedstad.

Det var min tur til Island nylig som fikk meg til å bli interessert i Håkon 5. og det riket han hersket over. “Norgesveldet” ble riket kalt etter at Norge ble delvis selvstendig i 1814. Det strakte seg fra Grønland i vest til Jämtland i øst, og inkluderte Island, Orknøyene, Shetland (som på norrønt het Hjaltland) og Færøyene. En periode hørte Hebridene (Suderøyene) og Man også med. Nordover var grensen mer flytende, men Håkon 5. fikk bygd Vardøhus som den nordligste festningen i sitt rike.

Det store riket var nok helst å betrakte som en føderasjon av selvstendige områder som anerkjente kong Håkon som sitt overhode. Island ble en del av “Norgesveldet” etter at de på alltinget i 1262 hadde sverget troskap og skatteplikt til den norske kongen. Men i avtalen står det også at kongen skal la dem nyte fred og islandske lover. Slik var nok forholdene også for de andre delene av riket, og de betegnes som “skattland”.

Et blikk på kartet viser at det er mye vann mellom fastlandene i Norgesveldet. Og om den eksakte datoen for Håkon 5.s maktovertakelse er litt usikker, så er det sikkert at på dagens dato i 1903 ble Osebergskipet oppdaget i en gravhaug i Vestfold. Det var med denne skipstypen at øyene i Vesterhavet var blitt bosatt allerede fra 800-tallet, noe som dannet grunnlaget for “Norgesveldet”.

Slik så Osebergskipet ut da det ble funnet i 1903. Klikk på bldet for å lese Kulturhistorisk museums fortelling om funnet.

Det var også på dagens dato i 1387 at Margrete ble valgt til “Danmarks frue og husbonde”. Hun var gift med Håkon 5.s barnebarn, den norske kongen Håkon 6., og ble mor til Olav. 11 år gammel ble han norsk konge med sin mor som regent, han ble valgt til svensk konge og Margrete fikk ham også valgt til konge i Danmark. Det var etter Olavs død som 17-åring at Margrete fikk den spesielle tittelen “frue og husbonde”, og da riksrådene i Norge og Sverige hadde gjort samme vedtak, styrte hun de tre rikene frem til sin død i 1412. Kalmarunionen, som riket kalles, kunne utviklet seg til en stormakt i Europa, men historien ville det annerledes.

Kalmarunionen

(Innlegget ble påbegynt 08.08.2018 og fullført 08.08.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no