“… den 11. timen på den 11. dagen i den 11. måneden”

Aftenposten fra 11. november 1918 ble tatt vare på av min mormor, og er nå en del av “dekorasjonen” på mitt salongbord.

For 99 år siden i dag inntrådte våpenhvilen mellom de krigførende partene i 1. verdenskrig. Ordene i overskriften er hentet fra våpenhvileavtalen. Da hadde krigen pågått siden august 1914, med alle datidens stormakter involvert. Likevel er det vanskelig å peke på en konkret årsak til krigen. “Politiske, territorielle og økonomiske konflikter mellom Europas stormakter i tiårene før 1914” er hva Store norske leksikon oppgir som noe av bakgrunnen for at 8-10 millioner mennesker mistet livet og dobbelt så mange ble såret i direkte krigshandlinger. I tillegg kom sivile tap. Norge var nøytralt, men mistet ca. 1.500 sjøfolk og over 600 skip i krigsforlis (tall fra Store norske leksikon).

En så forferdelig krig gjorde dypt inntrykk også på dem som ikke var direkte involvert. I alle de krigførende landene ble det reist små og store monumenter til minne om de falne, det mest kjente er kanskje  “Den ukjente soldats grav” under Triumfbuen i Paris. Den ukjente soldat er også hovedperson i en vise av svensken Ruben Nilson (1893-1971), godt fremført av Fred Åkerström. Romanen Intet nytt fra Vestfronten av Erich Maria Remarque skildrer skyttergravskrigen sett med soldatens øyne (kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider).

Fredsavtalen som ble undertegnet i Versailles i 1919 har gitt virkninger helt til vår egen tid. Det osmanske riket og de tre keiserdømmene Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland forsvant, og nye grenser ble trukket i Sentral-Europa, på Balkan og i Midtøsten. Dessverre gjorde dette Versaillestraktaten til oppskrift på nye konflikter like mye som til en fredsavtale. Tyskland fikk “skylden” for krigen og skulle straffes, noe som ga grunnlaget for Hitlers propaganda da han overtok makten og etter hvert førte verden ut i en ny krig.

Nå markeres 11. november over store deler av verden som en minnedag for veteraner og falne soldater. I Storbritannia var det frem til utbruddet av 2. verdenskrig to minutters stillhet denne dagen, markert tydelig i byer og tettsteder ved at alt stoppet opp. Avisen Manchester Guardian skrev dette 12. november 1919:

Norge følger ikke den internasjonale trenden, og knytter ikke 11. november til noe som har med veteraner eller falne soldater å gjøre. I stedet valgte regjeringen Stoltenberg å gjøre 8. mai til Norges veterandag. Her på bruket flagger vi begge dagene, i dag fordi en av beboerne har fødselsdag. Og det kan også markeres musikalsk, med den eneste sangen jeg kjenner til som handler om å være født i november: Novemberblues av Benny Andersen, fremført av Povl Dissing.

___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no