Deltidsarbeid i mediene

“Det er for mye tåkeprat i den offentlige debatten”. Dette sitatet ble Anne-Kari Bratten introdusert med da NRK Ekko intervjuet henne i november 2016. Selv er hun deilig direkte når hun som leder for arbeidsgiverforeningen Spekter svarer på spørsmål. Forrige uke lot noen seg provosere igjen etter at hun var blitt intervjuet av Dagens Næringsliv.

Selv blir jeg provosert over at mediene ikke går i dybden på Anne-Kari Brattens hovedpoeng: at flest mulig må arbeide heltid når de kan – det er en moralsk forpliktelse i et samfunn der det er knapt med arbeidskraft. I stedet for å belyse dette, lager mediene dill-dall-reportasjer ut fra utsagn som det Ingerid Stenvold med en liten latter introduserte saken med i NRK Dagsrevyen: “Kvinner vil heller shoppe enn å jobbe, det hevder Spekter-leder Anne-Kari Bratten.” Etter en slik tabloid overskrift følger gjerne intervjuer med kunder i et kjøpesenter, fordi Bratten har antydet at de mange som arbeider frivillig deltid, foretrekker shopping fremfor arbeid.

Det er et faktum at det er knapt med kvalifisert arbeidskraft her i landet. Det er også et faktum at det store flertallet av deltidsarbeidende kvinner (jeg tror det er så mye som nitti prosent) har valgt dette selv. Statistikken viser også at kvinner uten ansvar for små barn arbeider mer deltid enn småbarnsmødre. Hvorfor handler ikke medienes reportasjer om dette?

Det er ikke første gang NRK har reportasje om Anne-Kari Bratten om deltid, og jeg observerer med interesse hvordan reportasjen i Dagsrevyen har degenerert siden forrige gang. Det var i 2011 under en diskusjon om helgearbeid for sykepleiere, og hun sa omtrent det samme da som folk blir provosert over nå, Reportasjen i 2011 var på

        

litt over fem minutter, gikk inn på flere sider av saken og hadde intervjuer med lederen i Sykepleierforbundet, en sykepleier på Rikshospitalet med ansvar for vaktlister, en LO-sekretær – og Anne-Kari Bratten. Årets reportasje var på litt over to minutter og hadde intervjuer med to ansatte og tre kunder på CC-Vest – og Anne-Kari Bratten.

NRK Ekko hadde et 20 minutter langt intervju med Anne-Kari Bratten i november 2016, og jeg gjenga det her i bloggen. Les først Aftenpostens referat om saken, Dagsavisens lederartikkel og kommentaren i Nationen. Hør så Ekko-intervuet (igjen), og legg merke til hvordan Anne-Kari Bratten argumenterer mot mye av det som nå skrives – ett år før det sto på trykk!

(Innlegget ble påbegynt 17.01.2018 og fullført 19.01.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no