Dårlig intervju om dårlig forsvar

I NRK-Dagsrevyens hovedsak mandag 10. juli intervjuet Lisbeth Skei forsvarminister Ine Marie Eriksen Søreide:

Intervjuet varer i 2 minutter og 55 sekunder. Forsvarsministeren blir avbrutt syv ganger, første gang etter at hun har snakket i fem sekunder. Heldigvis tar hun to ganger til motmæle mot avbrytelsene (“Hvis jeg får svare …”, “Jeg må også få lov til å begrunne de svarene jeg gir …”).

Intervjuet gikk direkte, og det er selvsagt litt urettferdig å sitte etterpå med det ferdige resultatet og måle tid og telle avbrytelser. Men  avbrytelsene må vel ha hatt et formål, og jeg spør meg om vi fikk vite noe mer enn vi hadde gjort hvis forsvarsministeren hadde fått snakke ferdig? Og var nå egentlig disse spørsmålene særlig gode? To av de seks spørsmålene kan besvares med ja eller nei. To av dem er av typen “hvor alvorlig er”, en spørmålstype som jeg ville besvart med f.eks. “fem” (underforstått: på en skala fra én til ti).

I Dagsnytt kl. 23 kommenterte Anniken Huitfeldt (A) intervjuet: “Det forsvarsministeren sier til Dagsrevyen i dag, må jo være toppen av politisk ansvarsfraskrivelse. Etter fire år så klarer hun ikke å levere en plan for hær og heimevern, og likevel så skylder hun på sine forgjengere. Nå er det jamen på tide at hun tar ansvar.” Jeg har gjennomgått intervjuet ganske grundig og har skrevet et sammendrag, og jeg er ikke sikker på at Anniken Huitfeldt og jeg har hørt samme intervju. Men det er gøy når jentene krangler om forsvaret, som tidligere var en mannsbastion. Ellers har både Aftenposten og NTB (gjengitt i flere aviser) skrevet om saken.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig!