Dagen for avslutning av revolusjoner

25. mai ser historisk ut til å være den dagen revolusjoner avsluttes, både i eldre og nyere tid.

Oliver Cromwell ble posthumt dømt for landsforræderi, og deretter hentet opp fra sin grav og hengt. Hodet ble satt på en stake. Tegningen er fra slutten av 1700-tallet.

England er ikke det landet man først og fremst tenker på når det gjelder revolusjon. Men borgerkrigene, Oliver Cromwells etterfølgende maktovertakelse i 1649 og henrettelsen av kong Charles I samme år kalles av mange for “den engelske revolusjonen”. Cromwell styrte landet som Lord Protector til sin død i 1658. Hans sønn Richard overtok tittelen, men hadde ikke farens lederegenskaper, og da den henrettede kongens sønn, Charles II, gikk i land i Dover 25. mai 1660, var den engelske revolusjonen over. Men den hadde fått som resultat en styrking av parlamentets makt, i og med at Charles I’s forsøk på å styre eneveldig hadde slått feil.

Liberty Bell, som det skal ha blitt ringt med da Uavhengighetserklæringen ble undertegnet, befinner seg i Philadelphia. Der ble også USAs grunnlov utarbeidet.

Et drøyt hundreår etter den engelske revolusjonen gjorde kolonistene langs østkysten av Nord-Amerika revolusjon mot sine britiske herskere. Det formelle startskuddet for revolusjonen var Uavhengighetserklæringen, vedtatt 4. juli 1776. Mot slutten av uavhengighetskrigen ble Konfederasjonsartiklene vedtatt. Disse ga vidstrakt selvstyre til de enkelte statene, men fungerte dårlig som felles grunnlov. Derfor ble en grunnlovgivende forsamling innkalt. Den møttes første gang i Philadelphia 25. mai 1787, og markerte slutten på USAs revolusjonære periode og begynnelsen på det som skulle bli en stormakt.

“Alle” hadde et eksemplar av Maos lille røde bok i årene under kulturrevolusjonen. I mitt eksemplar av Soldatens håndbok (jeg var i det militære i 1968), har en av mine medsoldater skrevet følgende hilsen, hentet fra Maos lille røde: “Politisk makt springer like ut av geværløpet”.

Kulturrevolusjonen i Kina begynte i 1966. Den var annerledes enn revolusjonene i England og Nord-Amerika, bl. a. ved at den ble startet av landets ubestridte makthaver, Mao Zedong. Det er vanskelig å se “den store proletære kulturrevolusjon” som noe annet enn en intern maktkamp i det kinesiske kommunistpartiet, på linje med Moskvaprosessene i Stalins Sovjetunionen på 1930-tallet. Revolusjonen tok slutt etter Maos død i 1976, da hans etterfølgere, den såkalte firerbanden, ble arrestert. Men det første offisielle tegnet på at kulturrevolusjonen var over, kom 25. mai 1977, da det kinesiske kommuniststyret opphevet forbudet mot Shakespeares verker.

Meg bekjent har ingen revolusjoner blitt avsluttet i dag, 25. mai 2018. Men det har vært en travel dag, og jeg har ikke hørt nyheter siden kl. 11, så hvem vet?

.

.

.

.

.

.

(Innlegget ble påbegynt 24.05.2018 og fullført 24.05.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no