Gregorsmesse og dystre minner

Primstavmerke for Gregorsmesse.

I dag er det gregorsmesse, til minne om Gregor den store (pave fra 590 til 604). Etter gammel tro (ifølge Wikipedia) ville sønnavind i dag føre til et godt år (hva nå det måtte innebære). Ellers er datoen preget av dystre begivenheter før og under siste verdenskrig .

Adolf Hitler var født og oppvokst i Østerrike (i Braunau ved Inn, som var grenseelv mot Tyskland), og i 1938, da han hadde hatt makten i Tyskland i fem år, gjennomførte han Anchluss (tilknytning/forening – i praksis annektering) med fødelandet. Dette var begynnelsen på hans ekspansjonspolitikk, som endte med utbruddet av 2. verdenskrig omtrent to og et halvt år senere.

Vidkun Quisling, som hadde gjort statskupp i Norge 9. april 1940, kunngjorde på dagens dato i 1942 at Nasjonal Samling var det «statsbærende parti». Som en slags markering av denne begivenheten ble den såkalte «jødeparagrafen», som forbød jøder adgang til riket, gjeninnført i Grunnloven (paragrafen var blitt fjernet i 1851). Anne Frank, kanskje den mest kjente jøden fra siste verdenskrig, døde på dagens dato i 1945.

Men i dag er det gregorsmesse, og da kan det vel passe med gregoriansk sang? Denne kirkemusikk-genren har også navn etter Gregor den store, selv om han ikke selv komponerte. Veni Creator Spiritus (Kom, Hellige ånd) er skrevet et par hundre år etter Gregors pontifikat:

Domkirkeruinen på Hamar fikk et vernebygg av glass i 1998 (arkitekter: Lund og Slaatto). En tilleggseffekt til vernet var at glassbygget fikk akustikk som i en stor katedral. Klikk for å høre Veni Creator Spiritus (innspilt et annet sted).

(Innlegget ble påbegynt 08.03.2021 og fullført 08.03.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no