Resett-språk og KIF

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her skrives.

___________________________________________________________________________

Bloggeren i felt et sted på Østlandet i september1968, i ferd med å tilberede sin stridsproviant (“død mann på boks”).

Da jeg for noe over femti år siden avtjente verneplikten, fantes noe som het KIF (Kvinner i forsvaret). Kim Nord i Resett skrev nylig om språk i mediene generelt og i Resett spesielt under tittelen En diskusjon med Resetts språkbevisste lesere. De to nevnte temaene ligger tilsynelatende langt fra hverndre , men innlegget Forsvarssjefen håner menn av Daniel Sundkvist knytter dem på et vis sammen.

Det er egentlig usaklig av meg å kommentere språket i en kommentar som har mange interessante synspunkter på “kjønnsproblematikken” (eller heter det “kjønnsutfordringene”?) i Forsvaret. Men jeg kan ikke dy meg for å nevne enkelte formuleringer i Sundkvists innlegg – og å påpeke at det er dårlig gjort av Resett å slippe gjennom slikt, for redaksjonen har vel sett det samme som jeg?

“I kraft av sin avtroppende status ga NRK ham litt sendetid.” Her står det faktisk at NRK har avtroppende sendetid. Det kunne man jo ønske, det ville vel bl.a. gjøre at “NRK-skatten” (som alle må betale f.o.m. inntektsåret 2020) bortfaller.  Men det er nok den intervjuede forsvarssjefen som er avtroppende; admiral Haakon Bruun-Hanssen går av som forsvarssjef i august i år.

“De av oss som så intervjuet hørte …” Intervjuet, som riktignok ble sendt på TV, ville nok ha vært svært intetsigende hvis NRK hadde valgt å sende det uten lyd, slik at man bare kunne se intervjuet. Et komma før “hørte” hadde gjort seg (innskutt relativsetning).

“… kvinner kan multitaske …” Siden jeg kan engelsk, skjønner jeg at multitaske betyr “gjøre flere ting samtidig” (de som ikke er engelskkyndige, får i hvert fall med seg at dette dreier seg om kvinner, og kan derfor lett tro at multitaske er en håndveske med mange rom …), Hvis det forståelige “gjøre flere ting samtidig” er for langt, så lag et kortere norsk ord, da!

“Når man i tiår etter tiår får høre at ens eget kjønn aldri verdsettes for deres innsats …” Entallsuttrykket ens eget kjønn samsvarer ikke med flertallsuttrykket deres innsats”.

Det har ikke noe med språk å gjøre, men når Sundkvist bruker uttrykket “… den usle daglønnen på en hundrelapp …” trenger ikke jeg å søke på nettet for å finne ut at han er noen år yngre enn meg; mine dagpenger som korporal var kr 6,50, etter hva jeg husker.

Men for all del: les Daniel Sundkvists innlegg, først og fremst for innholdets skyld, men gjerne med et sideblikk på språket. Og så anbefaler jeg sterkt blogginnlegget Kvinner selv stod opp og strede …fra november 2018 som en passende avslutning.

(Innlegget ble påbegynt 29.07.2020 og fullført 29.07.2020)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no