Landsmøte i Fremskrittspartiet

Biting står oppført som et av synonymene til detalj i Synonymordboka.no.
Jeg har valgt ordet fordi det også kan være substantivering av verbet å bite.
Begge betydninger kan være aktuelle for det som her omtales.

___________________________________________________________________________

Fremskrittspartiet har landsmøte denne helgen. Det er et parti som er svært upopulært blant sine motstandere. Men partiet har vokst, og jeg tror at det ikke er på tross av motstanden, men på grunn av den.

Det er åpenbart store politiske forskjeller mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, og det er greit at Ap-formann Støre påpeker dette i sin landsmøtetale. Men må han bruke halvsannheter for å kritisere motstanderen? Her er fem sekunder av talen:

Nedenfor er årsaken til de syv statsrådenes avgang markert med farge:
grønt=avgang uten politisk årsak / sitter fortsatt
gult=fungert i overgangsfase
rødt=tvunget til å avgå av politiske årsaker

Anders Anundsen (16.10.2013-20.12.2016)
Trakk seg av personlige grunner.
Per-Willy Amundsen (20.12.2016-17. 01.2018)
Gikk av etter en regjeringsendring.
Sylvi Listhaug (17.01.2018-20. 03.2018)
Trakk seg for å unngå regjeringskrise.
Per Sandberg (20.03.2018-04.04.2018)
Var fungerende justisminister  (i tillegg til fiskeriminister) etter Listhaugs avgang.
Tor Mikkel Wara (04.042018-29.03.2019)
Fikk permisjon og trakk seg fordi samboeren ble etterforsket for forhold som angikk Wara.
Jon Georg Dale (15.03.2019-29.03.2019)
Var fungerende justisminister (i tillegg til samferdselsminister) under Waras permisjon.
Jøran Kallmyr (29.03.2019-)
Sittende justisminister

Det gir selvsagt ikke samme retoriske “schwung” å si at fire justisministere har vært byttet ut i løpet av seks år, én av dem som følge av politisk strid, men slik er virkligheten. Til sammenlikning kan nevnes at det i Jens Stoltenbergs siste, åtte-årige regjering (2005-2013) var utskifting av statsråd i fire departementer fire ganger. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skiftet statsråd hele fem ganger, hvorav to etter politisk rot fra statsrådens side.

Ikke bare er Fremskrittspartiet statsråder kritikkverdige, det gjelder åpenbart også medlemmene i partiet. Her er seks sekunder av en dagsnyttsending:

Jeg vet ikke hvilke “tiltak” som har vært gjort overfor de stakkars mennene som ikke har hatt vett på å endre kjønn. Og meldingen ser behendig bort fra det faktum at partiformannen er kvinne og at tre av partiets syv statsråder er kvinner. Ellers tror jeg partiet setter kvalifikasjoner foran kjønn.

Fremskrittspartiet må nok fortsatt klare seg uten min stemme. Men jeg kan gjerne ønske partiet et godt landsmøte.

(Innlegget ble påbegynt 02.05.2019 og fullført 02.05.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no