Tilbakeblikk 21.09.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

28 prosent uten tillit til barnevernet – med god grunn (30.03.2018)
To klipp belyser barnevernet denne uken:
– En NTB-melding i Dagsavisen har overskriften: EMD: Norge har
brutt menneskerettighetene i barnevernssak.
– Tore Nyseter konstaterer i et debattinnlegg i Dagsavisen:
Barnevernssystemet svikter.