Saigon, Stanley og andre steder

Om kvelden 30. april 1975 eller natt til 1. mai heiste noen FNL-flagget på skolen der jeg arbeidet.

I mesteparten av den tiden jeg gikk på skolen, var uttrykket «etter krigen» en noenlunde presis avgrensing av hvilken tidsperiode man mente, og alle forsto at det var 2. verdenskrig man refererte til. Så gikk årene, og noen begynte å si «etter krigen … Vietnamkrigen, altså». I dag er det 46 år siden Vietnamkrigen sluttet. Selv husker jeg krigens slutt av to grunner. Den ene er at jeg kjente en av de som ble evakuert med helikopter fra taket på den amerikanske ambassaden i Saigon. Den andre grunnen er at noen hadde heist FNL-flagget på skolen der jeg arbeidet, og hadde gjort det slik at hele stangen måtte ned for å fjerne flagget – noe som ble gjort, slik at det norske flagget kunne heises 1. mai (offentlig flaggdag).

Falklandsøyene (innringet med rødt på kartet) ligger ca. 2200 km øst for sørkysten av Argentina. Klikk for større kart.

Det har vært utkjempet mange væpnede konflikter etter Vietnamkrigen, men ingen av disse krigene har fått så langvarig pressedekning at de har blitt opplevd som Krigen (med stor K). Falklandskrigen i 1982 var én av disse konfliktene. De to partene, Argentina og Storbritannia, erklærte ikke krig, men på dagens dato i 1982 erklærte Storbritannia en 200 mils krigssone rundt sin flåte og Falklandsøyene.

Minnestøtten i Telavåg.

Også Norge har et krigsminne knyttet til dagens dato. Det var 30. april 1942 at den tyske okkupasjonsmakten brente Telavåg og sendte alle voksne menn der (menn mellom 17 og 60) i konsentrasjonsleir.

På Vestlandet (og i Vestland fylke) er dagens dato også knyttet til to hyggelige musikkprestasjoner. I 1988 vant Eikanger-Bjørsvik Musikklag europamesterskapet for brassband, og i 2011 gjorde Manger Musikklag det samme. Hør på de to (bildene nedenfor), og konstater at brassband er mer enn blankpusset messing!

   
Klikk på bildene for å høre Manger Musikklag (t.v.) under NM for brassband i 2019 og Eikanger-Bjørsvik Musikklag (t.h.) i en konsert i 2013. De to EM-vinnende orkestrene holder til  bare ca. 10 km fra hverandre i Alver kommune nord for Bergen.

(Innlegget ble påbegynt 26.04.2021 og fullført 26.04.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no