Med fly fra Oslo til Bergen i 1936

I dag er det 82 år siden Det Norske Luftfartsselskap (DNL) åpnet sin flyrute mellom Oslo og Bergen. Det var en sjøflyrute, med mellomlandinger i Moss, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Med avgang fra Oslo kl. 8.30, og ankomst til Bergen kl. 12.55 var reisetiden bare halvparten av Bergensbanens!

Øverst: Flytypen Junker 52 sjøfly, som ble brukt til den nye flyruten. Nederst: Oslo lufthavn Gressholmen. Flyhangaren omtrent midt i bildet, med skinnelagt bane i betong i en bue ned til sjøen. Anlegget brukes nå til opplag av fritidsbåter.

Oslo sjøflyhavn lå på Gressholmen, og var anlagt i 1935. Den ble til å begynne med betjent av Lufthansa, så dette var Oslos første internasjonale flyplass. Sjøflyhavnen var ikke i bruk lenge, for allerede i 1939 ble Fornebu flyplass åpnet, og sjøflyenes kommersielle æra tok stort sett slutt. Men anlegget etter sjøflyhavnen er bevart. Hangaren brukes i dag til båtopplag, og transportbanen der flyene  ble trukket opp og ned, brukes nå til å flytte båter.  Passasjerfergen OSLO IX ble bygd for å frakte passasjerer til og fra Gressholmen.

Oslofergenes OSLO IX til kai (øverst) med skipper Mathiesen og billettør Trygve Oma om bord. Nederst båten slik den så ut som ny. Den ble senere forlenget, men ellers ikke forandret, og er nå registrert som verneverdig fartøy.

Far arbeidet som billettør på Oslofergene da Gressholmen sjøflyhavn åpnet. Han reiste hjem til Oma om vinteren, og forteller i det han skrev om sin tid i Oslofergene om da han reiste med fly  til Bergen: “Lufthansa hadde all rutetrafikken og brukte flytypen Junker 52. Ett av flyene gikk i fjellveggen et sted på Nordvestlandet. I tiden etter gikk flyene for det meste uten passasjerer. Min bror Harald og jeg skulle reise hjem til Oma på den tiden. Jeg sendte beskjed med sjefsbåtføreren vår, som hadde god kontakt med personalet i sjøflyhavnen, at hvis vi kunne få fly til Bergen for samme pris som det kostet med jernbanen, så tok vi fly. Returbeskjed: Vi var velkomne. Det sier mye om forholdene den gang.”

Fars flybillett fra 1936 med DNL fra Oslo til Bergen.

(Innlegget ble påbegynt 02.05.2018 og fullført 03.05.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no