Eggelikør hører til?

Ved stortingsvalget på dagens dato for 48 år siden fikk Anders Langes Parti inn fire representanter. Partiet var helt nytt (stiftet i april samme år), og het egentlig Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Som kjent finnes ikke lenger noe parti med dette navnet i den norske partifloraen. Det skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1977, har i inneværende periode 27 representanter, og satt i Solberg-regjeringen til januar 2020.


Stortingspartiene 1973-1977 (t.v.) og 2017-2021 (t.h.) ALP/Frp er markert med mørkeste blåfarge på begge figurene. Klikk på figurene for å se representantenes navn.

Anders Lange, som døde i 1974, var en av de fire ALP-representantene som ble innvalgt på Stortinget i 1973. Han var en uortodoks type, noe man til en viss grad kan høre av det han sa innledningsvis på partiets godt besøkte stiftelsesmøte i april 1973 :

(hele talen på ca. 2 timer og 15 minutter kan høres på YouTube)

Ellers ble Anders Lange kjent for å like eggelikør, som han – så vidt jeg husker – også drakk da han sto på Stortingets talerstol. Slik oppførsel medførte omtale på lederplass i Aftenposten, men uten at synderens navn ble nevnt.

Anders Lange døde i 1974, og det ble hans vararepresentant på Stortinget, Carl I. Hagen, som gjorde partiet stort, med 38 stortingsrepresentanter da han gikk av som partiformann i 2006.

I Aftenpostens lederartikkel (lenke ovenfor) nevnes «en meget treffende og populær Chat Noir-vise» i tilknytning til begrepet «pottitland». Det siktes antakelig til Arild Feldborgs vise Nordisk samarbeide, som ikke lenger er tilgjengelig i den skattefinansierte mediekanalen NRK, men som det finnes to vers av på YouTube:

(Innlegget ble påbegynt 06.09.2021 og fullført 07.09.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no