Barn i krise

De tolv guttene og treneren deres ble funnet av to britiske redningsdykkere etter å ha vært innesperret i en grotte i ni dager. Klikk på bildet for å se videoen der dykkerne snakker med guttene og treneren.

Parallelt med spenningen i fotball-VM har stor spenning også vært knyttet til det thailandske fotballaget Moo Baa, som sammen med sin trener satt innesperret av flom i en grotte. I skrivende stund er utfallet av fotball-VM ukjent, men noen blir helt sikkert skuffet. I Thailand har alle de tretten innesperrede blitt reddet trygt ut, og alle gleder seg, uansett hvilket lag man heier på i VM-finalen.

Det ble brukt store ressurser på redningsaksjonen. I tillegg til Thailands egne krefter, som inkluderte et stort antall frivillige som først og fremst ga bistand (mat, drikke, omsorg) til de som utførte selve redningen, deltok folk fra hele verden. Og mediene var fulle av stoff om saken (opptil halvparten av NRK Dagsrevyen), noe som kan ha sammenheng med at vi er midt i “agurktiden” med få nyheter og ferieavvikling i redaksjonene.

Klikk på bildet for å lese artikkelen fra Nettavisen

Andre barn er også i krise. Ifølge en NTB-melding, gjengitt bl.a. i Nettavisen, er fortsatt ca. femti småbarn (under 5 år) skilt fra sine foreldre av USAs grensemyndigheter. Bakgrunn for adskillelsen var at foreldrene hadde prøvd å komme ulovlig inn i USA. I dette tilfellet er ingen innesperret av naturkrefter, det som må gjøres for å forene foreldre og barn, er adekvat handling fra USA-byråkratiet. Den opprinnelige adskillelsen var tvilsom nok, men at saken ennå ikke er løst, er en skam.

Men vi trenger ikke gå utenlands for å finne barn i krise. Hvis vi ser bort fra flertallet av barn som Barnevernet har overtatt omsorgen for, sitter det noen barn som norske myndigheter har skilt fra  foreldrene uten at det er en åpenbart riktig grunn til det. I denne sammenhengen er barna tilnærmet uten rettsvern, slik jeg fortalte om her i bloggen i mars (28 prosent uten tillit til barnevernet – med god grunn). Problemet er påpekt i mange år, men ingenting er gjort for å løse det.

Barn i krise er et verdensomspennende problem. Tallene er store, og vanligvis handler det om mange barn og familier som er rammet av krig, naturkatastrofer o.l. Barna jeg har skrevet om ovenfor, er forholdsvis klart avgrensede grupper, og deres kriser kan løses hvis det er vilje til det.

Forballaget som ble fanget i grotten, heter Moo Baa. Norske medier har “oversatt” det til The Wild Boars, som på vanlig norsk betyr Villsvinene. Guttene kan nok trenge noe av villsvinets utholdenhet å styrke for å komme seg helskinnet gjennom også publisiteten som i ettertid rammer hovedpersonene i et slikt drama som de har vært gjennom.

Klikk på bildet nedenfor for å lese L. A. Times beskrivelse av Moo Baa.

Dette er Villsvinenes lag-logo. At det står “TTT” i pannen på villsvinet, skyldes ikke at laget abonnerer på denne bloggen (Torgeirs Tanker om Tilværelsen), men symboliserer lagets engelske motto: Teen Talk Team.

(Innlegget ble påbegynt 12.07.2018 og fullført 12.07.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no