Bærumssangen 2020 – avstemning

Fra Bærum kommunes nettsider. Klikk på bildet for å lese om og delta i avstemningen.

Konkurransen om ny Bærumssang ble omtalt her i bloggen i juni. Nå er avstemningen i gang på Bærum kommunes nettsider, og alle kan delta – det stilles ikke krav til bosted i Bærum, heller ikke til musikalitet e.l.

Bærum har allerede en sang, skrevet for lenge siden, med tekst av byggmester L. K. Jacobsen, Blommenholm, til melodien Den rhinske vin. Jeg har lett etter melodien, og tror sangen (1. vers) høres slik ut:

Sangstemmene i lydfilene  ovenfor og nedenfor er generert av mitt noteprogram, som ikke har norsk som språkvalg. Jeg har derfor valgt finsk, som gir et noenlunde brukbart resultat, men som høres litt “gebrokkent” ut når teksten er norsk. Men diksjonen er upåklagelig!

På kommunens nettsider kan man høre alle de tolv konkurransebidragene. Av plasshensyn nøyer jeg meg her med det bidraget jeg selv er involvert i sammen med sanggruppen Hummer & Canari (se merknad ovenfor om sangstemmene i lydfilene):

For ordens skyld gjentar jeg at alle kan delta i avstemningen, følg bare bloggerens veiledning.

Under denne teksten står en blå firkant med et hvitt plusstegn (+). Det er en hjelp til på en enkel måte å gjøre andre kjent med dette blogginnlegget via e-post, Facebook e.l. Prøv det – det er ønskelig at mange deltar i avstemningen, særlig hvis de stemmer på bidraget ovenfor!

(Innlegget ble påbegynt 27.07.2020 og fullført 30.07.2020)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no