Alternative fakta 25/20

, ___________________________________________________________________________

E-postmelding fra Aftenposten

AF 1: Avislesing. Aftenposten antar at sommerens aviser blir så vanskelige for abonnentene at avisen har funnet det nødvendig å sende ut en bruksanvisning på forhånd om hvordan avisen leses. I dette ligger en (under)vurdering av abonnentenes intellektuelle nivå på en måte denne bloggen aldri vil senke seg ned til. Selv har jeg tenkt å lese Aftenposten som vanlig i sommer, side for side f.o.m side 1, og spaltevis fra venstre mot høyre på hver side.

oooOOOooo

Melding under nettsøk 23.juni 2020.

AF 2: Annonsespråk. Under søking på nettet dukket meldingen til høyre opp, med en åpenbar feil i bruken av og/å (se også Og eller å? fra januar 2017). Når jeg ser slike feil i annonser, spør jeg meg alltid om firmaet som står bak annonsen, har like dårlig kvalitetskontroll på sine andre tilsynelatende uviktige områder.

oooOOOooo

Asker og Bærums Budstikke26. juni 1970. Klikk på teksten for å se den i leselig størrelse.

AF 3: Nødnummer. For femti år siden var 000 (null-null-null) på vei til å bli felles nødnummer for Norge. Det gikk man bort fra, visstnok fordi det på gamle fasttelefoner med nummerskive (forklar de som er født etter århundreskiftet, hva det er) var lett for småbarn å slå dette nummeret hvis de lekte med telefonen. I dag vet alle at nødnumrene er 1-1-3 (legevakt), 1-1-2 (politi) og 1-1-0 (brann). Av de tre numrene virker 1-1-2 fra alle mobiltelefoner som befinner seg i EU/EØS-området og er innenfor dekningsområdet til en eller annen teleoperatør, også når telefonen mangler SIM-kort eller ikke er pålogget med riktig PIN-kode. Politiet setter eventuelt videre til legevakt eller brannvesen. Fellesnummeret for femti år siden var ikke like lett å sette videre, kan det virke som i en notis i Budstikka.

oooOOOooo

Document 18. juni 2020. Klikk på bildet for å lese oppslaget.

AF 4: Landbruksnytt. Documents landbruksreporter i Storbritannia melder at forholdene har blitt bedre for britiske høns.

.

oooOOOooo

AF 5: SP-Trump. For lenge siden, like etter at nåværende president i Sambandsstatene (Donald J. Trump) var valgt, viste jeg er i bloggen  det den gang nye pressebildet av Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med et utdrag fra hans tale til partiets landsstyre. Dette har Trump tydeligvis også fått med seg, og nylig kvitterte han med å gjenta ordene fra en tidligere senterpartileder:

Klikk på klippet fra Resett 23. juni for å høre at Donald J. Trump også er er stabilt imitator-geni.

oooOOOooo

MDG-leder Une Bastholm demonstrerer den nye partihilsenen.

AF 6: MDG-hilsen. MDG (Miljøpatiet De Grusomme/Gale/Grunne) konkurrerer med Sp på flere saksområder. Om den nye partihilsenen er et tiltak i denne konkurransen, har jeg ikke funnet ut, heller ikke om partiet i den sammenhengen har noe å gjøre med Jens Hunseid (tidligere medlem av Bondepartiet, som nå heter Senterpartiet, gikk senere over til et annet parti).

oooOOOooo

Klikk på bildet for å lese hele teksten .

AF 7: Valg 2020. Oslo er ikke min valgkrets, så hvem som stiller til valg der angår ikke meg. Men Document har medfølelse med Oslo-velgerne.

,

,

,

,

,

oooOOOooo

AF 8. Skolevalg. i 1908 averterte (privat?)skoler for å få elever. Frogner høiere almenskole mottok også kvinnelige elever på alle tre linjer – formodentlig latinlinje, engelsklinje og reallinje. Hva hadde nå kvinnelige elever å gjøre på reallinjen i 1908?

oooOOOooo

Budstikka 26. juni 1920. Klikk fof å les navnelisten.

AF 9. Skoleopptak. For 100 år siden var det tydeligvis ingen selvfølge å få fortsette sin skolegang etter 7.klasse. Budstikka offenliggjorde 26. juni 1920 navnene på de 40 som hadde bestått “optagelsesprøven” til 1. klasse ved Bærums kommunale middelskole (tilsvarer dagens ungdomsskole, der første trinn er 8. klasse).  Kan det være en ide å gjeninnføre en slik opptaksprøve?

.

.

.

.

(Innlegget ble påbegynt 26.06.2020 og fullført 26.06.2020)
__________________________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no