Tilbakeblikk 08.03.2019

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.
___________________________________________________________________________

Stein i Sandviksbukta: Ingen vedtak, men administrasjonen later som om steinfylling er bestemt (26.10.2018)
Bærum kommunes “informasjonsavis” Bæringen fortsetter ufortrødent å feilinformere om utfylling i Sandviksbukta. I årets første nummer er det igjen bilde av Lakseberget, og ifølge Bæringen har det vært gjennomført “et mulighetsstudie” (det var tre) for Sandvika sjøfront, som Lakseberget bare er en del av. Avisen nevner at det er oppnevnt et ekspertpanel som “har evaluert mulighetsstudiet”, men ikke at utvalget fraråder utbygging langs Lakseberget (evalueringen forelå drøyt to uker før redaksjonen av Bæringen ble avsluttet).

(Innlegget ble påbegynt 08.03.2019 og fullført 08.03.2019)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no