Tilbakeblikk 02.11.2018

Postene under denne overskriften er utfyllende stoff til tidligere innlegg i bloggen.

___________________________________________________________________________

Stein i Sandviksbukta: Ingen vedtak, men administrasjonen later som om steinfylling er bestemt (26.11.2018)
Ragnhild I. Hoem, redaktør for Bæringen og forfatter av artikkelen som var utgangspunkt for bloggoppslaget, skriver i e-post:

“Det er ikke fattet beslutninger om Sandvika sjøfront. Det pågående arbeidet med mulighetsstudier handler om å utforske den nye sjøfronten i Sandvika og hva som kan gjøres der. Mulighetsstudiet og ekspertgruppens idéer og forslag vil danne grunnlag for videre arbeid med saken. Saken i Bæringen skrev vi for å presentere denne ekspertgruppen. Det vil være en ordinær plan- og reguleringsprosess, som må sees i sammenheng med Vegvesenets planer for ny E18. “

Etter blogginnlegget er jeg også blitt gjort oppmerksom på dette punktet i et vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022 (vedlegget Investeringer). Uthevingen er min:

99. (NY) Sandvika sjøfront (S)
Igangsatt arbeid for Sandvika sjøfront legger opp til en utfylling langs Lakseberget, fortrinnsvis i et samarbeid med Bane NOR om masser. Erfaringene fra Kadettangens utfylling taler for en kommunal kostnad for å etablere verdifullt nytt landareal.

Share