Telehiv i nyhetsdekningen

 

Frostsikring av ny E-6 langs Mjøsa var tema i fire nyhetssendinger fra NRK Dagsnytt 6. mars. Nye Veier AS (utbyggings- og driftsselskap opprettet av Solberg-regjeringen) ønsker å redusere dybden på frostsikringen. Sendingene etterlot liten tvil om at dette ville bli dårlige greier (Dagsnytt 7.30, 8.00, 8.30 og 9.00):

Hovedoppslaget er at Nye Veier vil “redusere frostsikringen”. Sikringen består av flere elementer. Ett av dem er dybden, som Nye Veier har søkt om å få redusere. I hovedsendingen blir beskrivelse av tidligere teleproblemer på E-18 i Østfold etterfulgt av bekymring fra en professor som har anbefalt gjeldende frostsikring, og som konstaterer at Nye Veiers planer vil gi problemer. Men Nye Veier “holder på sitt” når prosjektlederen også får komme til orde, Sendingen 9.00 bringer et klipp fra Politisk kvarter, der Arbeiderpartiet uttrykker bekymring for at “vi sparer oss til fant”.

Det var to politikere som deltok i Politisk kvarter. Den ene var Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen, som ble sitert i Dagsnytt. Den andre var Høyres Nikolai Astrup, som overhodet ikke ble nevnt i nyhetssendingene. Dette sa han om frostsikringen av ny E-6:

Når Nikolai Astrup er helt utelatt, betyr det at nyhetsredaksjonen mener at følgende argumenter er irrelevante:
– Dagens vei har 1,2 meter frostsikring, ny vei vil få 1,8 meter.
– Skadene på E18 i Østfold skyldtes kvaliteten på fyllmassen, ikke          dybden på frostsikringen.
– Nye Veier har også ansvar for vedlikeholdet, det er et sterkt                    incentiv for å bygge slik at senere vedlikeholdskostnader blir lave.
– Nye Veier legger opp til å bygge godt, men ikke overdrevent godt.

Når jeg hører alle sendingene samlet, og også tar med måten dagsnyttreporter Bjørn Atle Gildestad og programleder Håvard Grønli ordlegger seg på samt sistnevntes insisterende avbrytelser, får jeg følelsen en styrt nyhetsdekning der motforestillinger utelukkes.

Så får fremtiden vise om det blir problemer med telehiv på den nye E6 langs Mjøsa. Kanskje det bare blir utfordringer?
___________________________________________________________________________

Share
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Når du trykker på knappen “Publiser kommentar” nedenfor,
blir kommentaren sendt til Torgeir, som senere legger den ut her.