Kunst i Kvam – og i Sandvika

Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen har brukt tre hundre tusen kroner på kunstneriske installasjoner i Kvam og på Vinstra. Dette er en del av kunstprosjektet Vegskille. Ifølge prosjektleder i Oppland fylkeskommune, Per Erik Fonkalsrud, skal prosjektet gi de reisende langs E-6 en grunn til å svinge av den nye veien og oppsøke tettstedene langs veien gjennom Gudbrandsdalen.

Hvis Vegskille ønsker å skape blest om tettstedene, har prosjektet i hvert fall hatt suksess i Kvam. Der har arkitektgruppen Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (litt pussig arkitektbakgrunn til et kunstprosjekt i Kvam) satt opp installasjonen European Exchange. Den likte lokalbefolkningen så dårlig at den nå er fjernet. Før det skjedde, ble den utsatt for hærverk, og i begrunnelsen for å fjerne den lå ikke kunstneriske vurderinger, men frykt for at installasjonen kunne rase sammen og skade noen. Det var Tor Kolloen som fikk sette ord på folkemeningen, NRK mente åpenbart at han var representativ for den. Han karakteriserte installasjonen som “noe forbaska tull” og mente at hvis European Exchange skulle kalles kunst, måtte man omdefinere begrepet “kunst”.

I Bærum hadde vi tilløp til en tilsvarende sak på 1960-tallet, da byggekomiteen for Rådhuset i Sandvika godkjente utkastet til en ni meter høy fontene som skulle plasseres i borggården. Overskriften i Budstikka var “Norges første nonfigurative skulptur til Rådhuset i Sandvika”. Skulpturen het Mennesket og elementene, og den ble

Forsidefoto i Budstikka 22. januar 1960 med denne teksten: “Slik har kunstneren tenkt seg fontenen plasert i Rådhusets borggård.”

gjenstand for en rekke leserinnlegg i Budstikka, der den også ble omtalt på lederplass. Maleren Einar Granum oppsummerte debatten i slutten av mars 1960 i en la-a-a-ng kommentar med spark i flere retninger, men med støtte til prosjektet. Det ble gjort en prøveoppstilling av skulpturen, og russen (ble det påstått) satte opp sin “skulptur” Mennesket og tørrelementene like før St. Hans (russetiden den gang var fra 17. mai til skoleårets slutt). Skulpturen kom til slutt på plass, og så viste det seg at fontenen den inkluderte, lagde så mye støy at den måtte stenges i kontortiden, slik at de kommuneansatte (alle kommunale kontorer lå den gang i Rådhuset) ikke ble forstyrret i sitt viktige arbeid. Skulpturen fikk etter hvert navnet redusert til  Elementene,  og kunstneren var Arnold Haukeland (1920-1983).

Det er en lang utvikling mellom Arnold Haukelands “rytterstatue” (Frihet og liv er ett, 1954) på den ene siden av Bærum rådhus til  Elementene (1964 ) på den andre siden. Men også den helt figurative rytterstatuen var gjennom en intens debatt. Haukeland kan på mange måter sies å være Bærums egen kunstner i den forstand at han bodde i kommunen fra 1955 til sin død, og at mange av kunstverkene hans finnes i kommunen. På en av stenene langs gaten foran Bærum rådhus er avmerket “Arnold Haukelands punkt”. Derfra er det fri sikt til kommunegården, som har adresse Arnold Haukelands plass 10, og man kan se (i hvert fall når det ikke er løv på trærne):
___– statuen Frihet og liv er ett i Rådhusparken.
___– fontenen Elementene (1964) i Rådhusets borggård.
___– bevegelsesskulpturen Røde diagonaler (1973) foran tinghuset.
___Solskulptur (1970) i Solvikbukta.

Arnold Haukeland: Dynamikk

 

Da jeg studerte på Blindern,  passerte jeg daglig Haukeland-skulpturen Air, som står på plassen foran kantinebygget. På Frognerstranda står Dynamikk. Den kom i 1966, omtrent samtidig med Elementene i Sandvika, og måtte også tåle kommentarer, f. eks. denne: “Det der blir aldri en Folkevogn igjen …”

.

.

.

.

.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

 

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no