Hvorfor snakker de så rart?

Nyhetene man hører i radio, blir lest  fra et manus som trolig ikke er skrevet av den som leser. Men teksten bruker vanlig språkføring, og kan derfor leses naturlig av den som står ved mikrofonen. Likevel er det ikke helt naturlig, for hvis man i dagligtale hadde brukt et tonefall som ved opplesing av en nyhetsmelding, ville nok mange tilhørere undre seg. Men noen ganger høres nyhetsoppleserens tonefall enda mer kunstig ut enn det som i den sammenhengen er naturlig. Jeg har særlig lagt merke til hvordan betoning av enkelte ord gjør at meningen blir en annen eller får en annen nyanse enn det som er riktig.

Tenk deg at du er nyhetsoppleser, og les denne setningen høyt for deg selv:
“Norge har mange ledige saksbehandlere som kan hjelpe Italia med å behandle flommen av asylsøknader fra migranter som kommer over Middelhavet.”
Så kan du høre hvordan meldingen ble lest i NRK Dagsnytt ved midnatt mandag 11. juli:

Et eksempel til:
“Ja, det ble kaos på Oslo lufthavn Gardermoen i dag, ti tusen passasjerer måtte reise fra koffertene sine. … Vi starter på Gardermoen hvor ti tusen passasjerer i dag har måttet reise fra Oslo lufthavn uten koffertene sine.”
Her er hvordan Espen Torgersen leste meldingen i distriktsnyhetene på NRK 29. juni:

Det er vanskelig å tenke seg hvorfor meldingene blir lest med så rar betoning av enkeltord. Den eneste forklaringen jeg kan finne, er at oppleserne ønsker å “levendegjøre” meldingen på en eller annen måte. Her er 14 eksempler på rad, der særlig nr. 3 og 11 gir helt andre assosiasjoner enn det som trolig var ment. Teksten i meldingene blir vist i (formodentlig) original form i et par sekunder før meldingen blir spilt. Den som vil prøve seg som oppleser, må stanse avspillingen og lese høyt for seg selv før “fasiten” avspilles.

De fleste av klippene i samlingen er fra februar 2017. Det var perioden da jeg gikk inn for å dokumentere dette fenomenet, men det forekommer stadig. Dette høres ut til å ha blitt mote blant nyhetsopplesere i NRK, så jeg regner med å kunne komme med en ny samling i en senere blogg.
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventelt legger den ut her.
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig!