Alternative fakta 2/21

___________________________________________________________________________

AF 1: Nytt navn. Donald John har meldt at han flytter ut av Det hvite hus 20. januar. Hvis utsagnet er til å stole på (han har hatt en tendens til å fare med unøyaktigheter), får denne spalten nytt navn fra utgave nr. 4 (22. januar). Årsaken er tidligere gjort rede for.

֎֎֎

 
Både Oslo renholdsverk (t.v.) og Nicolas fra Bærum (.h.) tilbyr seg å ta hånd om bæringers brukte juletrær.

AF 2: Juletrær.  Markedet for brukte juletrær fra Bærum er tydeligvis lukrativt, ettersom Budstikka, lokalavis for Asker og Bærum, har hatt flere annonser der Oslo renholdsverk tilbyr seg å hente juletrær. Det gjør også tolv år gamle Nicolas, som får redaksjonell omtale av en lokalavis som på denne måten støtter lokale initiativ, men undergraver en av sine annonsørers virksomhet.

֎֎֎

AF 3: Ordvalg.  For de politisk korrekte blir det stadig vanskeligere å velge de riktige ordene. Amen er selvsagt ikke kjønnsnøytralt på engelsk!

Document 4. januar 2021. Klikk for å lese.

֎֎֎

Resett 4. januar 2021.

AF 4: Trafikkfarlig?  Kvinner i Saudi-Arabia får visst nå lov til å kjøre bil , og som overskriften til høyre viser, blir stadig nye land tilsvarende farlige å oppholde seg i . T-banen går jo i et lukket nett uten annen trafikk, men bilverksteder?!

֎֎֎

AF 5: Brannsikkert.  ABBR er forkortelse for Asker og Bærum Brann- og Redningsetat. Der setter man stor pris på familier som den Budstikka nevner i en lenke i nettavisen. Men det er bekymringsfullt at det blir en så stor overskrift av at familien valgte å sette opp fyrverkeriet utendørs (ikke inne).

֎֎֎

Her var «Andet gardekompani» på utmarsj sommeren 1920 ifølge Asker og Bærums Budstikke. Klikk for større kart.

AF 6: Fottur. Asker og Bærums Budstikke forteller i en notis fra sommeren 1920 at «Andet gardekompani» har overnattet på Slæpenden (ikke langt fra der Ikea holder til i dag). Dette var siste post i en liten utmarsj «Tyrifjorden rundt», slik kartet ovenfor viser (kartet er laget ved hjelp av Google Maps ut fra Budstikkas rutebeskrivelse).  Med start og mål i dagens gardeleir på Huseby er rundturen i dag på 226 km, mens den ifølge Budstikka var på bare 210 km i 1920. Avisen oppgir ikke hvor lang tid gardistene har brukt, men vi kan gå ut fra at «alle var enige om at det hadde vært en hyggelig tur»

֎֎֎

Budstikkas nettavis 3. januar 2021.

AF 7: Langsomtvirkende.  Tatt i betraktning at annonsen ovenfor sto i  Budstikkas nettavis 3. januar, er det ikke snakk om noen hurtigvirkende medisin. Men en fredelig 2021-jul kan det kanskje bli?

֎֎֎

Budstikkas nettavis 5. januar 2021.

AF 8: Nyttårsåpent.  Overskriften til høyre handler nok om det kinesiske nyttåret, siden den sto i Budstikkas nettavis 5. januar. Avisen har tatt inn – i rødt! – «Årets mediehus» i logoen – hvilket år er det snakk om der, mon tro?

(Innlegget ble påbegynt 07.01.2021 og fullført 08.01.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no