Abortdebatt igjen

Abortloven er plutselig i søkelyset igjen. Eller riktigere: Paragraf 2c i Lov om svangerskapsavbrudd diskuteres. Litt for ofte arter diskusjonen seg slik at det er om å gjøre å rope høyest og tillegge motparten flest mulig usympatiske hensikter. Da er det befriende å høre og lese to som har motsatte synspunkter, men som klarer å se gode sider ved motpartens argumenter.

I NRKs Verdibørsen 24. oktober ble Anne Bente Hadland ved Sta. Katarinahjemmet intervjuet av Zofia Paszkiewicz.

Dominikanersøsteren støtter den katolske kirkens syn på livets ukrenkelighet. Men hun har, ifølge intervjueren, tvilt seg frem til at det er enda verre ikke å ha tilgang til lovlig abort. Med dette utgangspunktet har de to en samtale om ulike spørsmål  knyttet til abort, spørsmål som reises uten at det gis bastante svar. Hadland mener det er viktig at abortloven diskuteres med jevne mellomrom fordi det skjer en stadig utvikling innen medisin.

Victoria Vale Kjelsberg er i sitt innlegg Lovendring vil gi inkonsekvent politikk i Dagsavisen 9. november klar på at hun ikke ønsker noen endring av paragraf 2c. Men hun argumenterer saklig for sitt syn, og tror KrF-forslaget om endring er godt ment “da det fremmer menneskeverd og kjærlighet”.

Abortlovens paragraf 2 slår fast at kvinnen selv tar “den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke”. Dette har jeg ikke registrert at noen ønsker å endre. Diskusjonen dreier seg om abort i tiden frem til 18. svangerskapsuke, som kan innvilges når “det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.” Dessuten diskuteres fosterreduksjon – prosedyren der man reduserer antall fostre i et flerlingsvangerskap. Det var ikke mulig da abortloven ble vedtatt, og loven inneholder derfor ingenting om dette. Trioen Morten Magelssen, Eivor Andersen Oftestad, og Jan Helge Solbakk har en ryddig utredning om paragraf 2c i Dagbladet 12. november, og overskriften etterlater ingen tvil om deres standpunkt:  Fosterreduksjon bør forbys og paragraf 2c bør endres.

Klikk på bildet for å lese Sigrid Bonde Tusviks kommentar “Blessed be the fruit – may the abortnemnd open” (den anbefales IKKE).

Abort som tema ser ut til å være dømt til å mislykkes når såkalte komikere tar tak i det. Sigrid Bonde Tusvik er morsom for de som er enige med henne, noe jeg kanskje er. Men når hun sauser sine meninger inn med karakteristikker av motstanderne  på en slik måte at jeg lar meg provosere av det, går jeg glipp av hva hun mener. Dagavisens forside viser et tydelig eksempel med et sitat fra hennes kommentar inne i avisen: “maktsyke korsfarere og stumme Høyre-kvinner”.

NRK-programmert Nytt på nytt skulle også være morsomme med utgangspunkt i abortdebatten sist fredag. Silje Sandmæl (forbrukerøkonom kjent fra Luksusfellen på TV3) og Morten Hegseth (journalist i VGTV) var gjester, og var like lite morsomme som de faste deltakerne. Nedenfor har jeg tillat meg å klippe inn utgangspunktet for én av morsomhetene, som bygger på noe man påstår er blitt sagt. Hele innslaget ligger på NRKs nettspiller et halv år fremover.

(Innlegget ble påbegynt 15.11.2018 og fullført 15.11.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no