Tenkehjelp før valget

De som ennå ikke vet hva de skal stemme ved stortingsvalget 13. september, har hele neste uke med en helg i hver ende til å finne ut av det. Her er bloggens råd – ikke om partivalg, men om fremgangsmåte for å velge parti.

1. Stol på magefølelsen.
Vi som har noen valg bak oss, vet at det i hovedsak dreier seg om to retninger: enten at individet skal treffe sine valg innenfor rammer gitt av kollektivet (=samfunnet) eller at kollektivets rammer i realiteten ikke gir individet noe særlig valg.

2. Unngå énsaks-partier.
De som skal styre, må ha helheten for øye uten å skjele til særinteresser.

3. Ikke la en «valgomat» styre partivalget
– Valgomatens svar er basert på enkeltsaker.
– Helheten er større enn summen av enkeltsaker.
– Du er i stand til å tenke selv (jfr. punkt 1 ovenfor)!

4. Valgkampen har pågått i fire år
Mer interessant enn hva partiene sier at de skal gjøre, er hva de har gjort – kanskje sammenliknet med hva de før siste valg sa at de skulle gjøre.

Noen har kanskje fulgt med på valgkampen. Det har ikke jeg fordi den i liten grad informerer meg om partienes holdninger, men i stor grad viser hvem som er «flinkest» til å vinne debatter. Det siste gir kanskje noen stemmer fra de som ser bort fra rådene ovenfor, men jeg skulle ønske politikernes opptreden var som da presidentene Biden og Putin møttes i Geneve i midten av juni – ikke til valgkamp, men til meningsutveksling. Særlig hadde jeg sans for det Joe Biden sa om uenighet:

Men uansett hvilken stemmeseddel som havner i urnen, er personvalget allerede gjort – av en mikroskopisk andel av befolkningen. Stem likevel!

(Innlegget ble påbegynt 22.08.2021 og fullført 03.09.2021)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Følg denne bloggen

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.