Født i oktober 1999

Klikk på bildet for å lese kommentaren i eget vindu.

I kommentaren Den problematiske sympatien for oktobermennene i Aftenposten harTherese Sollien skrevet svært saklig om problemer knyttet til de såkalte “oktoberbarna”. Overskriften hennes er provoserende, men jeg synes hun begrunner den godt. Siden jeg er enig med henne, er det lett for meg å si at kommentaren hennes er saklig, så jeg har lest den en ekstra gang for å finne usakligheter, men fant ingen. Jeg klarer heller ikke å se at hun har utelatt noen vesentlige poenger.

I kommentaren har hun flere lenker til Aftenposten og andre nettsteder. Én av lenkene, nederst under overskriften “Press fra familien”, viser til Minerva-artikkelen Møtet med et oktoberbarn viser asylsystemets svakheter. Der gir Helge Øgrim andre innfallsvinkler til “oktoberbarn”-saken enn det man vanligvis får.

Noen er sikkert uenige med Therese Sollien (og meg) i denne saken. Jeg håper eventuelle motinnlegg i Aftenposten (jeg ser bort fra kommentarfeltet) blir like saklige som hennes kommentar!

Opphavet til begrepet “oktoberbarn”
Høsten 2015 ankom over 5000 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Mange av disse manglet kjent identitet og fødselsdato, og fødselsdatoen ble derfor satt til datoen de registrerte seg som asylsøkere. Den første store gruppen ankom i oktober, derav betegnelsen “oktoberbarn”. Mindreårige enslige asylsøkere har ikke krav på beskyttelse etter at de har fylt 18, og de som høsten 2015 ble vurdert som 16 år gamle, mistet dermed beskyttelsesretten i 2017.

(Innlegget ble påbegynt 15.07.2018 og fullført 19.07.2018)
___________________________________________________________________________

Share
Del dette innlegget med andre på Facebook, Twitter, e-post o.l.
Bli følger av denne bloggen – se øverst i spalten til venstre

Kommenter dette innlegget

Til innholdsliste for denne utgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Knappen “Publiser kommentar” sender kommentaren til Torgeir, som leser den og eventuelt legger den ut her.
Husk å svare på regnestykket før du klikker på publiser-knappen!
For å stoppe eventuelle automatiske reklamehenvendelser, legger WordPress inn en sperre med et regnestykke som skal besvares med et tall. Forhåpentlig er ikke det engelske regnestykket for vanskelig! Har du problemer, så bruk e-post: ttt(krøllalfa)skoletjenesten.no