Økonomisk bidrag til bloggens eksistens

Bloggen Torgeirs Tanker om Tilværelsen er et ikke-kommersielt tiltak. Abonnement på den ukentlige utgaven er gratis. Eventuelle frivillige bidrag kan betales til konto 9100.17.15521, gjerne med en kort kommentar om bakgrunnen for bidraget.

Share