Økonomisk bidrag til bloggens eksistens

Bloggen Torgeirs Tanker om Tilværelsen er et ikke-kommersielt tiltak. Abonnement på den ukentlige utgaven er gratis. Eventuelle frivillige bidrag kan betales til konto 1720.10.29538, gjerne med en kort kommentar om bakgrunnen for bidraget.

Share