Grusomhetens strategi under Gaza-krigen – utdrag

Artikkelen Grusomhetens strategi under Gaza-krigen sto i nettavisen Document.no 19. mars 2023 (engelsk originalutgave: The Strategy of Atrocity in the Gaza War).  Overskriftene er:

Lærdom fra 7. Oktober
En grusom krig
Asymmetrisk krigføring og krigens lover
Doktrinen om proporsjonalitet
Hamas og slutten på evige kriger
Avgjørende seier og betingelsesløs kapitulasjon
Dagen etter betingelsesløs kapitulasjon: å vinne freden

Tekstutdrag som etter bloggerens vurdering er sentrale, står under de overskriftene det er lenket til. Begrunnelser og andre bakgrunnsopplysninger står i originalteksten, som bør leses.

 

Lærdom fra 7. Oktober

En grusom krig

«Hvorfor er en grusomhetsstrategi enda farligere enn den ser ut til å være? Fordi den er et angrep på de sentrale ideene som ligger til grunn for krigens lover og “den westfalske orden”.

Hvis Hamas får lov til å oppnå noen som helst form for seier ved å bruke denne strategien, kan vi forvente at også andre vil bruke den samme dreieboken. Dette er et sannsynlig og tragisk utfall som vestlige makter bør ofre mye for å unngå. Det er nødvendig å lære en lekse: Grusomhet som strategi fører til rask og fullstendig ødeleggelse av regimet som bruker den.»

Asymmetrisk krigføring og krigens lover

«Krigens lover, som først og fremst er en vestlig oppfinnelse, brukes som våpen av Vestens fiender, som ikke tilhører den vestlige kulturen. Krigens lover gir en viss mening når det eksisterer en kulturell konsensus blant potensielle stridende parter om at det finnes et minimumssett av standarder for krigføring.»

«Hvis organisasjoner som Hamas får lov til å gjemme seg blant sivilbefolkningen og oppnå seier ved å ignorere de aksepterte reglene for sivilisert krigføring, vil reglene for sivilisert krigføring ikke bli noe mer enn et intellektuelt våpen som brukes mot Vesten, som hindrer Vesten i å forsvare sine institusjoner og sin kultur, og som til slutt fører til Vestens nederlag.»

Doktrinen om proporsjonalitet

«Tenk på Japan og Tyskland på slutten av andre verdenskrig: Henholdsvis 6 og 12 prosent av befolkningen var drept og mange flere såret før de kapitulerte betingelsesløst. Til sammenligning ble bare 0,32 prosent av USAs befolkning drept. En lignende kampanje i dag ville ha resultert i mer enn ti ganger så mange drepte og sårede som de rapporterte tapene i Gaza – kanskje 300.000 eller mer.»

«Den første hendelsen som fikk stor medieoppmerksomhet, var da en reporter fra BBC antydet at en eksplosjon utenfor et sykehus i det nordlige Gaza 18. oktober 2023 var et resultat av et israelsk angrep:»

Hamas og slutten på evige kriger

Avgjørende seier og betingelsesløs kapitulasjon

Dagen etter betingelsesløs kapitulasjon: å vinne freden

«Den eneste veien til fred, bortsett fra ødeleggelse av Israel, går gjennom en omfattende israelsk seier, en betingelsesløs kapitulasjon av Hamas i Gaza og en ordning etter krigen som sikrer at befolkningen i Gaza deretter ikke kan begå slike grusomheter som Israel ble utsatt for 7. oktober 2023.»

Share