Fruktforretningen Hardanger

Den som vil lese mer enn forordet nedenfor, må sende en tekstmelding for å få passord. Oppgi navn og tittelen på det du ønsker passord til. Det er en del av passordbeskyttelsen å forstå hvilket telefonnummer meldingen skal sendes til. Passordtjenesten er betjent alle dager fra 11.00 til 22.00.

 

 

Introduksjon på innsiden av omslaget
Teksten i dette heftet er skrevet av min far, Trygve Oma, på siste halvdel av 1990-tallet. Undertegnede har gjort en forsiktig modernisering av språket (“skulde” er endret til “skulle” o.l), og
har skrevet bildetekstene og et kort sammendrag om tiden i Oslo-Fergene (gjengitt i kursiv – hele historien om fars tid i Oslo-Fergene er samlet i et eget hefte).

Bildene er hentet fra familiens fotoalbum, med unntak av bildene på nest siste og siste side, som er tatt i desember 2006. Forsidebildet viser Fruktforretningen Hardanger i 1963.

Sandvika, desember 2006
Torgeir Oma

 

Forord
Da jeg fikk spørsmål fra Torgeir om jeg kunne skrive historien om Fruktforretningen Hardanger, var min første tanke at det kan da ikke være noe å skrive om. En liten fillebutikk i
Bjerregaardsgate 41 i Oslo, på 35 kvm. med kjeller under. Ved nærmere ettertanke kom jeg til at hvis det kunne være av interesse for ham så var det like mye av interesse for meg. Da kunne jeg på en enklere måte og i rette sammenheng se grunnen til at jeg havnet der, og at jeg brukte 33 år i min beste alder akkurat der. Det var et slit, men også interessant. Jeg skulle ikke ha vært kjøpmann, jeg passet ikke til det. Men det gikk bra, tross alt. Det hadde det neppe
gjort hvis jeg ikke hadde hatt min søster Hallfrid til hjelp de første åra og hvis ikke krigen hadde kommet til Norge. Det høres ille ut. Forklaringen kommer etter hvert.

Les mer (med passord)
.

Share